Den hellige Alfeus (1. årh)

Minnedag: 26. mai

Den hellige Alfeus (Alphaeus) beskrives i Matt 10,3, Mark 3,18, Luk 6,15 og i Apg 1,13 som far til en av apostlene, Jakob den yngre. Det nevnes også en annen Alfeus i Det Nye Testamente, far til tolleren Levi i Kapernaum (Mark. 2,14).

I Bibelen nevnes også to ganger den hellige Kleofas, men det kan være snakk om to forskjellige personer, som på gresk kalles henholdsvis Kleopas (Luk 24,13-35) og Klopas (Joh 19,25). Mange mener at dette er en gresk oversettelse av det arameiske navnet Alfeus – begge navnene er ulike måter å skrive det hebraiske navnet Halphai.

I Johannesevangeliet står det om Maria he tou Klopa, som vanligvis oversettes med «Maria, Klopas' hustru», «Maria av Kleofas» eller «Maria Kleope». Hvis denne Maria var mor til den Jakob som omtales i Mark 3,18, er Klopas og Alfeus identiske. Ifølge den palestinske kirkehistorikeren Hegesippos var han bror av Jesu fosterfar, den hellige Josef.

Men det er imidlertid altså slett ikke sikkert at den Kleopas som gikk til Emmaus er identisk med Jesu slektning Klopas. Og Alfeus kan være en helt annen enn begge de to.

Upålitelige apokryfe tekster utbroderer Alfeus' biografi, men i virkeligheten vet man intet sikkert om ham. Grekerne feirer ham den 26. mai.

av Webmaster publisert 09.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:50