Den hellige Alithius av Cahors (d. ~409)

Minnedag: 8. juli

Den hellige Alithius (fr: Alithe, Alèthe; it: Alizio) ble født en gang på 300-tallet i Gallia, det nåværende Frankrike. Rundt 407/09 etterfulgte han den hellige Florentius som biskop av Cahors. Andre forskere hevder imidlertid at han deltok på konsilet i Nîmes i 396 som biskop av Cahors.

Alithius nevnes av den hellige biskopen og historikeren Gregor av Tours (538-94) i hans «Frankernes historie» (Historia Francorum), hvor han siterer et avsnitt i et brev fra den hellige Paulinus av Nola som omtaler Alithium Cadurcis sammen med syv andre biskoper som var berømte for sin iver. De seks andre var Emperius av Toulouse, Diogenianus av Albi (fr: Diogénien), Venerandus av Clermont (fr: Vénérand), Pegasus av Périgueux (fr: Pégase) og de hellige Simplicius av Vienne (fr: Simplice) og Amandus av Bordeaux (fr: Amand). Men vi vet praktisk talt ingenting om ham.

Forgjengeren Florentius kalles Cahors tredje eller første biskop. Hans eksistens attesteres av Paulinus av Nolas korrespondanse rundt 405, som viser at han nylig hadde blitt valgt til biskop av Cahors. Den moderne historiografien plasserer Florentius på slutten av 300-tallet og begynnelsen av 400-tallet og hans etterfølger Alithius på begynnelsen av 400-tallet. Han skal altså ha vært byens fjerde (eller andre) biskop, og ifølge noen varte hans episkopat fra 407 til 409. Andre sier at han overtok som biskop en gang i denne perioden og at han hadde embetet frem til sin død rundt 425.

Hans minnedag er 8. juli. Den ble valgt av bollandistene i 1746. Det skal ha skyldtes at de forvekslet ham med en martyr «Alethius» fra Nikea som ble feiret samme dag.

Kilder: santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. april 2020

av Per Einar Odden publisert 30.04.2020, sist endret 30.04.2020 - 17:35