Den salige Alice Rich ( -~1270)

Minnedag: 24. august

Den salige Alice Rich var søster av den hellige erkebiskop Edmund Rich av Canterbury. Hun sluttet seg til benediktinernonnene (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i Catesby og ble deres priorinne. Hun døde rundt 1270. Hennes minnedag er 24. august.

av Webmaster publisert 19.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50