Den hellige Anne Line (~1565 - 1601)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige Anne Line ble født som Anne Heigham ca 1565 i Dunmow i Essex av strenge kalvinistiske foreldre. Sammen med sin bror William gikk hun imidlertid over til Den katolske kirke før hun var tjue år, og resultatet var at de ble gjort arveløse og jaget hjemmefra. I 1585 giftet hun seg med Roger Line, som også var en arveløs konvertitt. Etter å ha vært fengslet for å deltatt på katolsk messe, ble han til slutt forvist til Flandern, der han døde i 1594.

Han etterlot Anne mer eller mindre lutfattig, og hun ble husholderske for jesuittpateren John Gerard, som holdt et stort hus i London som et gjestfritt sted for prester. Selv om hennes helse var skrøpelig, viste Anne seg som dyktig, diskret og vennlig. I fritiden underviste hun barn og arbeidet med broderier.

Etter Gerards berømte flukt fra Tower i 1597, måtte hun flytte til et annet hus. For å gjøre sin innvielse mer permanent og fullstendig, avla hun løfter om fattigdom, kyskhet og lydighet. På Kyndelsmesse den 2. februar 1601 samlet uvanlige mange recusanter, det vil se de som nektet å gå til anglikanske gudstjenester, seg til messe i hennes hus. Men naboene la merke til mengden og varslet myndighetene, og underherolder kom snart, og selv om presten unnslapp, ble Anne arrestert og fengslet. Den 26. februar ble hun stilt for retten for å huse en prest, og hovedbeviset var alteret som ble funnet i hennes hus. Hun ble kjent skyldig og dømt til døden, og henrettelsen ved henging fulgte i Tyburn dagen etter, den 27. februar.

Hun kan godt betraktes som modell og skytshelgen for det krevende arbeidet som husholderske for en prest.

Hun ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Hun ble tidligere minnet på dødsdagen 27. februar.

av Webmaster publisert 30.04.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:50