Den hellige Almachius ( - ~400)

Minnedag: 1. januar

Den hellige Almachius var en eremittmunk, og var kommet til Roma fra Orienten. I Theodorets kirkehistorie beskrives han som en asket som forsøkte å stanse de grusomme og ukristelige gladiatorkampene i amfiteateret - dette var ikke lenge etter at kristendommen var blitt statsreligion i Romerriket.En dag styrtet han inn på arenaen for å skille de kjempende fra hverandre, men det endte med at han ble kuttet i biter, enten av rasende skuelystne, eller av gladiatorene selv - etter ordre fra byprefekten Alipius. Deretter, og som en følge av dette, avskaffet keiser Honorius disse forestillingene og erklærte Telemachus/Almachius martyr.

Det finnes også en noe annen versjon av denne historien - nemlig i det romerske martyrologium, der det heter at gladiatorer drepte Almachius fordi han protesterte mot deres overtro og avgudsdyrkelse. Minnedag 1. januar.

av Webmaster publisert 10.12.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:50