Den hellige Amantius av Noyon og fem ledsagere (100-t?)

Minnedag: 6. juni

De hellige Lucius, Alexander, Andreas, Donatus og Peregrina

Den hellige Amantius (Amandus) og hans tre brødre Lucius, Alexander og Andreas (Audaldus) var alle prester og led martyrdøden sammen på et ukjent tidspunkt, sammen med to andre, de hellige Donatus og Peregrina. Noen kaller dem også prester (men da må det være snakk om Peregrinus og ikke Peregrina).

Deres martyrium skal ha skjedd i Nivedunum, men det er usikkert om det menes Nevers, Noyon eller Nancy i Frankrike, eller Nikomedia i Asia, eller et sted i Ungarn. De kan ha blitt drept i en av de lokale forfølgelsene på 100-tallet. Deres legemer skal senere ha blitt brakt av fromme kristne til kirken St. Tertullinus i Caune ved Narbonne, hvor de ble bisatt. Deres minnedag er 6. juni.

Amantius oppgis som biskop av Noyon eller Nevers, som evangeliserte Cannes i bispedømmet Carcassonne, hvor han ble martyrdrept sammen med de andre tre brødrene på et ukjent tidspunkt.

Kilder: Benedictines, Bunson, CSO, Patron Saints SQPN, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. oktober 2000

av Webmaster publisert 19.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50