Den hellige Amalbert (600-t)

Minnedag: 20. mai

Den hellige Amalbert fikk sin utdannelse av den hellige Audoenus av Rouen (Ouen) i Palatinerskolen og hadde hans fulle tillit. Han ga bort alt han eide til de fattige, og han døde tyve år senere i armene på Klodvig da han vendte tilbake fra en militær ekspedisjon, hadde han fylt et langt liv med tjeneste for Gud i de oppgavene han hadde fått tildelt. Hans minnedag er 20. mai.

av Webmaster publisert 19.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50