Den hellige Amadeus av Portugal (~1420-1482)

Minnedag: 10. august

Den hellige Amadeus Menez de Silva (Amedeus) ble født rundt 1420 i Ceuta på den marokkanske nordkysten (før denne byen ble spansk), men han var portugisisk, sønn av greven av Viana. Han var bror av den hellige Beatrix da Silva Meneses. Etter et kortvarig ekteskap sluttet han seg til hieronymittene (Ordo Sancti Hieronymi – OSH) (Jerónimos, Gerolamini).

Men senere bestemte han seg for å bli fransiskaner (Ordo Fratrum Minorum – OFM). Etter mye motstand fikk han i 1453 lov til å tre inn som legbror i Assisi. Hans liv var kvasi-eremittisk, og i 1459 ble han presteviet. Han grunnla et reformfellesskap og samlet tilhengere for sine temmelige strenge prinsipper. Dette kalles den fransiskanske «Marignano-reformen» eller «Amadeistene» og vokste med tiden til 28 klostre. Pave Sixtus IV (1471-84) behandlet Amadeus med store æresbevisninger. Han døde den 10. august 1482 i Milano.

Den hellige pave Pius V (1566-72) beordret i 1568 at klostrene skulle forenes med fransiskanerobservantenes. Amadeus' minnedag er 10. august.

av Webmaster publisert 05.01.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50