Den salige Angelina av Marsciano (1377-1435)

Minnedag: 21. juli

Den salige Angelina av Marsciano (1377-1435)

Den salige Angelina ble født i 1377 i Montegiove ved Orvieto i regionen Umbria i Midt-Italia. Hennes far var Giacopo Angioballi, greve av Marsciano, og hennes mor Anna, datter av greven av Corbara. Noen steder kalles hun også Angelina av Montegiove, av Corbara eller av Foligno. Hun mistet sin mor som tolvåring, og hun avla da kyskhetsløfte.

Men i 1393 tvang faren den 16-årige Angelina til å gifte seg med greven av Civitella, Giovanni da Terni. Kvelden før bryllupet viste en engel seg for henne og fortalte henne om fremtiden. Hun ble enke allerede som 17-åring, og hun satt igjen med ansvaret for slottet og eiendommen Civitella del Tronto. Hun bestemte seg for å vie resten av livet til å tjene Gud, og det synes som om hun hadde tenkt på å bli nonne før hun giftet seg.

Hun ga bort det hun eide til de fattige og ikledde seg drakten til en fransiskanertertiar (Tertius Ordo Franciscanus – TOF). Sammen med en gruppe kvinnelige ledsagere reiste hun rundt i landet og prekte omvendelse og verdien av kyskhet og hjalp dem som var i nød. Til slutt ble hun arrestert og anklaget for trolldom på grunn av sin makt over unge kvinner og for kjetteri på grunn av hennes antatte manikeiske motstand mot ekteskapet. Hun forsvarte seg for kong Ladislas av Napoli (1386-1414), som avviste anklagene mot henne. Men da anklagene fortsatte, utviste han henne og ledsagerne fra sitt kongerike.

Hun dro da til Assisi, og i kirken Santa Maria degli Angeli hadde hun en visjon der Gud ba henne om å grunnlegge et lukket kloster for kvinnelige regelbundne fransiskanertertiarer i byen Foligno. Biskopen godkjente disse planene, som var på linje med den type ordensliv i klausur som var forventet av kvinner på den tiden, og det betydde slutten på den aktive tjenesten hun hadde drevet. I 1397 ble klosteret åpnet og viet til den hellige Anna, og Angelina var superior for tolv medlemmer. Dette var det første klosteret for regelbundne tertiarer (Tertius Ordo Regularis Sancti Francisci – TOR), og det var så vellykket at Angelina åpnet andre i Firenze (1439), Spoleto, Assisi (1421) og Viterbo (1427), og Rieti. Elleve andre klostre ble åpnet før hennes død – alle sto under hennes ledelse som generalsuperior, en tittel hun fikk i 1428.

Hun døde den 14. juli 1435 i Foligno og ble gravlagt i byens fransiskanerkirke. Hennes jordiske rester ble flyttet til et passende skrin i 1492, og hennes legeme ble da funnet intakt. Hun ble saligkåret den 8. mars 1825 ved at hennes kult ble stadfestet av pave Leo XII (1823-29). Hennes minnedag er 21. juli, spesielt i hennes orden, men 15. juli og dødsdagen 14. juli nevnes også.

Angelina insisterte på at hennes kommuniteter forble små slik at det skulle være lettere å insistere på passende observans, og spesielt for å hindre dem fra å bli alt for rikt utstyrt. De ble svært populære på 1400- og 1500-tallet og åpnet et stort antall hus. Kongregasjonen ble godkjent av pave Martin V (1417-31), og i 1428 satte han den under fransiskanernes jurisdiksjon og ga dem den spesifikke oppgaven å utdanne og lære opp unge jenter. I praksis fortsatte de med et variert apostolisk arbeid inntil de ble pålagt streng klausur i 1617, og da ble deres arbeid begrenset til utdannelse. På 1600-tallet hadde kongregasjonen 135 klostre. Søstrene kalles også Elisabethinerinner.

I 1903 ble påbudet om klausur opphevet, og de ble igjen i stand til å oppta et bredere apostolisk arbeid som «Fransiskanersøstrene av den salige Angelina». I dag har de 11 hus og rundt 80 medlemmer. Ordenssøstrene «Contesse», som ble godkjent på nytt i 1923, går tilbake til Angelinas grunnleggelse. Hun fremstilles i ordensdrakten til fransiskanerinnene, som attributt har hun skriftrull og/eller kirkemodell.

av Webmaster publisert 21.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50