17 salige martyrer fra kongregasjonen Søstre av den kristne lære (d. 1936)

Minnedag: 20. november

17 salige martyrer fra kongregasjonen Søstre av den kristne lære ( -1936)
Den salige Angela Lloret Martí og hennes 16 ledsagere

Disse 17 martyrene tilhørte kongregasjonen «Søstre av den Kristne Lære» (Hermanas de la Doctrina Cristiana – HDC). De levde trofast i pakt med intensjonene til Guds tjenerinne Moder Mikaela Grau, som hadde grunnlagt kongregasjonen i 1880. Katekesen var deres hovedoppgave, og til tross for store vanskeligheter holdt de ut til siste slutt, det vil si til deres martyrium i 1936.

Borgerkrigen i Spania brøt ut den 18. juli 1936 med Francos militærkupp. For bakgrunn, se Martyrer fra Den spanske borgerkrigen. Under borgerkrigen ble republikanernes hær ledsaget av kirkeforfølgelser. Da 15 av de 17 martyrene ble tvunget til å forlate generalatet i Valencia, dannet de en ny nødkommunitet for seg selv der de ble holdt fengslet i novisiatet i Mislata i utkanten av Valencia, i et privathus. Under det fire måneder lange fangenskapet levde de i Kristi kjærlighets ånd, og de strikket til og med jakker til militsmennene som voktet dem. De 15 døde også som en kommunitet, etter at de om kvelden den 19. november 1936 ble kjørt til i Picadero de Paterna seks kilometer fra Valencia, hvor de ble henrettet etter midnatt den 20. november 1936.

De to siste martyrene i denne gruppen tilhørte kommuniteten i Carlet i erkebispedømmet Valencia. De ble arrestert den 19. september 1936 og drept sent om kvelden den 26. september i Carlet.

Disse martyrenes saligkåringsprosess ble åpnet i 1970. Dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjenner deres martyrium, er datert den 6. juli 1993, og det ble undertegnet samme dag av pave Johannes Paul II (1978-2005). De fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige».

De ble saligkåret søndag den 1. oktober 1995 av paven i Roma sammen med 28 andre martyrer fra Den spanske borgerkrig: Dionysius Pamplona og hans 12 ledsagere, Peter Ruiz de los Paños y Angel og hans 8 ledsagere, Karl Eraña Guruceta, Fidelis Fuidio Rodriguez og Jesús Hita Miranda, Anselm Polanco Fontecha og Filip Ripoll Morata og Vincent Vilard David. Deres minnedag er 20. november, som er de 15 søstrenes dødsdag.

De 17 salige er:

1. Den salige mor Angela Lloret Martí (sp: Ángeles), ordenssøster HDC, 61 år. Hun ble født som Fransiska Desamparados Honorata (sp: Francisca) den 16. januar 1875 i Villajoyosa i bispedømmet Orihuela-Alicante i provinsen Alicante i Spania. Hun kom fra en kristen familie og fikk studere til lærerinne. Den 20. april 1903 trådte hun inn i kongregasjonen «Søstre av den Kristne Lære» med ordensnavnet Angela av St. Josef (sp: Ángeles de San José). I 1905 avla hun sine midlertidige løfter. Hun hadde embeter som generalsekretær, lokal superior og høyere superior, og til slutt, den 16. februar 1936, ble hun kongregasjonens generalsuperior.

2. Den salige mor Maria Orts Baldó (sp: María), ordenssøster HDC, 48 år. Hun ble født som Antonia Maria del Sufragio den 9. februar 1888 i Altea i bispedømmet Orihuela-Alicante i provinsen Alicante i Spania. Den 5. april 1922 trådte hun inn i kongregasjonen med ordensnavnet Maria av Forbønnen (sp: María del Sufragio). Den 30. april 1924 avla hun sine midlertidige løfter. Hun var lokal superior, generalvikar og novisemester.

3. Den salige mor Maria Llimona Planas (sp: María), ordenssøster HDC, 76 år. Hun ble født som Maria Dolores den 2. november 1860 i Molins de Rey i erkebispedømmet og provinsen Barcelona i Catalonia i Spania. I 1882 trådte hun inn i kongregasjonen med ordensnavnet Maria av Montserrat (sp: María del Montserrat). Den 15. oktober 1884 avla hun sine midlertidige løfter, og i 1892 avla hun sine evige løfter. Hun var generalsekretær og generalsuperior i 33 år.

4. Den salige mor Teresa Duart Roig, ordenssøster HDC, 60 år. Hun ble født som Ascensión den 21. mai 1876 i Benifayó de Espioca i erkebispedømmet og provinsen Valencia i Spania. Den 29. april 1899 trådte hun inn i kongregasjonen med ordensnavnet Teresa av St. Josef (sp: Teresa de San José). I 1905 avla hun sine midlertidige løfter. Hun var lokal superior og novisemester.

5. Den salige mor Elisabeth Ferrer Sabriá (sp: Isabel), ordenssøster HDC, 84 år. Hun ble født den 15. november 1852 i Villanueva y Geltrú i erkebispedømmet og provinsen Barcelona i Catalonia i Spania. Hun trådte inn i kongregasjonen da den ble grunnlagt i 1880, og hun ble en av de viktigste skikkelsene i kongregasjonen.

6. Den salige søster Maria Mongoche Homs (sp: María), ordenssøster HDC, 77 år. Hun ble født som Josefa (sp: Josepa) den 12. juli 1859 i Ulldecona i bispedømmet Tortosa i provinsen Tarragona i Spania. Den 10. august 1885 trådte hun inn i kongregasjonen med ordensnavnet Maria av Opptakelsen (María de L'Asunción). Den 10. august 1887 avla hun sine midlertidige løfter. Hun var lokal superior i flere hus.

7. Den salige søster Maria Martí Lacal (sp: María), ordenssøster HDC, 75 år. Hun ble født som Emilia den 9. november 1861 i Carlet i erkebispedømmet og provinsen Valencia i Spania. I 1885 trådte hun inn i kongregasjonen med ordensnavnet Maria av Unnfangelsen (sp: María Concepción). Den 17. januar 1888 avla hun sine midlertidige løfter. I størstedelen av livet bodde hun i Sollana ved Valencia.

8. Den salige søster Maria Gracia Carot (sp: María), ordenssøster HDC, 67 år. Hun ble født som Paula av St. Antonius (Paula de San Antonio) den 1. juni 1869 i Valencia i Spania. Den 14. juli 1900 trådte hun inn i kongregasjonen med ordensnavnet Maria Gracia. I 1902 avla hun sine midlertidige løfter og i 1906 sine evige løfter. Hun var en lærerinne som var svært anerkjent og elsket av folket.

9. Den salige søster Corazón Gómez Vives, ordenssøster HDC, 55 år. Hun ble født som María Purificación den 6. februar 1881 i Valencia i Spania. Den 10. februar 1906 trådte hun inn i kongregasjonen med ordensnavnet Jesu Hjerte (sp: Corazón de Jesús). Hun var direktør for kollegiet i Molins de Rey.

10. Den salige søster Maria Jiménez Baldoví (sp: María), ordenssøster HDC, 61 år. Hun ble født som Teresa den 13. mars 1885 i San Martín de Provensals i erkebispedømmet og provinsen Barcelona i Catalonia i Spania. Den 19. oktober 1907 trådte hun inn i kongregasjonen med ordensnavnet Maria av Hjelpen (sp: María del Socorso). I 1909 avla hun sine midlertidige løfter. Hun mode i kongregasjonens moderhus.

11. Den salige søster Maria Surís Brusola (sp: María), ordenssøster HDC, 37 år. Hun ble født som Gertrudis Rita Floréncia den 17. januar 1899 i Barcelona i Catalonia i Spania. I 1918 trådte hun inn i kongregasjonen med ordensnavnet Maria Dolorosa (sp: María Dolores). I 1921 avla hun sine midlertidige løfter. Hun bodde i kollegiet i Ondara i Alicante.

12. Den salige søster Ignatia Pascual Pallardó (sp: Ignacia), ordenssøster HDC, 74 år. Hun ble født som Josefa i 1862 i Valencia i Spania. Den 27. januar 1889 trådte hun inn i kongregasjonen med ordensnavnet Ignatia av Det helligste Sakrament (sp: Ignacia del Santísimo Sacramento). Den 9. juni 1891 avla hun sine midlertidige løfter og siden bodde hun i kollegiet i Sollana.

13. Den salige søster Maria Calpe Ibáñez (sp: María), ordenssøster HDC, 80 år. Hun ble født som Katarina (sp: Catalina) den 25. november 1855 i Sueca i erkebispedømmet og provinsen Valencia i Spania. Den 10. juni 1893 trådte hun inn i kongregasjonen med ordensnavnet Maria av Rosenkransen (sp: María del Rosario). Den 10. juli 1895 avla hun sine midlertidige løfter, og hele livet hadde hun embetet som kokk.

14. Den salige søster Maria López García (sp: María), ordenssøster HDC, 51 år. Hun ble født som Maria Elisabeth (sp: María Isabel) den 12. august 1885 i Turís i erkebispedømmet og provinsen Valencia i Spania. I 1911 trådte hun inn i kongregasjonen med ordensnavnet Maria av Freden (sp: María de la Paz). I 1913 avla hun sine midlertidige løfter.

15. Den salige søster Marcella Aurea Navarro (sp: Marcela), ordenssøster HDC, ca 46 år. Hun ble født som Aurea rundt 1890 (arkivene er ødelagt) i La Roda i bispedømmet og provinsen Albacete i Spania. Hun trådte i 1935 inn i kongregasjonen med ordensnavnet Marcella av St. Thomas (sp: Marcela di Santo Tomás). Hun var da rundt 45 år gammel. Hun var fortsatt novise da hun led martyrdøden.

De to siste martyrene tilhørte kommuniteten i Carlet i erkebispedømmet Valencia. De ble arrestert den 19. september 1936 og drept sent om kvelden den 26. september i Carlet.

16. Den salige moder Amparo Rosat Balasch, ordenssøster HDC, 63 år. Hun ble født som Teresa den 15. oktober 1873 i Mislata i erkebispedømmet og provinsen Valencia i Spania. Den 15. oktober 1896 trådte hun inn i kongregasjonen med ordensnavnet Amparo. Den 10. september 1898 avla hun sine midlertidige løfter og i 1906 sine evige løfter. Hun var superior for kollegiet i Carlet i Valencia.

17. Den salige søster Maria Romero Clariana (sp: María), ordenssøster HDC, 65 år. Hun ble født som Josefa den 11. april 1871 i Carlet i erkebispedømmet og provinsen Valencia i Spania. Den 17. oktober 1892 trådte hun inn i kongregasjonen med ordensnavnet Maria av Golgata (sp: María del Calvario). Den 17. januar 1895 avla hun sine midlertidige løfter. Hun bodde i ulike av kongregasjonens hus.

av Webmaster publisert 28.06.2005, sist endret 02.10.2017 - 20:04