Den hellige Alfonsa Muttathupandathu (1910-1946)

Minnedag: 28. juli

Den hellige Alfonsa Muttathupandathu (1910-1946)

Den hellige Alfonsa ble født som Anna Muttathupandathu [Muttathupadathu] den 19. august 1910 i landsbyen Kudamaloor i regionen Arpookara og bispedømmet Changanacherry i delstaten Kerala i India. Hun tilhørte den syro-malabarske ritus av Den katolske kirke. Hun kom fra en gammel og fornem familie og var fjerde barn av Josef og Maria Muttathupandathu. Hennes far var lege, og i tillegg dyrket han et lite jordstykke som familien eide. Hun ble døpt den 27. august i kirken Saint Mary's i Kudamaloor, og hun fikk kjælenavnet Annakutty eller Annakkutty.

Moren døde bare tre måneder etter fødselen, og faren døde også mens hun var svært ung, så hun ble oppdratt og gitt en elementær skolegang av sin bestemor og sin grandonkel, p. Josef Muttathupandathu. Som treåring fikk hun et betent eksem som hun led av i et år. I 1916 begynte Anna på den lokale skolen i Arpookara. Hun mottok sin første kommunion den 27. november 1917. I 1920 flyttet hun til Muttuchira i huset til en tante på morssiden, Anna Murickal (Annamma), og hun fortsatte skolegangen der.

Da Anna var tretten år i 1923, arrangerte tanten et ekteskap for henne, men jenta likte denne ideen så dårlig at hun med vilje brente føttene sine for å unngå forlovelsen. Til sin skriftefar hevdet hun at hun var inspirert av biografiene til de tidlige helgenene som ødela sin skjønnhet for å unngå uvelkomne friere. Imidlertid ble brannskadene alvorligere enn det som var tenkt, og hun beholdt arrene på beina resten av livet. Hun var ikke i stand til å fortsette skolegangen.

Til slutt gikk hennes verge med på at hun kunne tre inn i klosteret til «Klarissesøstrene av den hellige Frans' regelbundne tredjeorden» (Ordo Sancti Francisci – OSF) i Bharananganam i bispedømmet Palai i Sør-India. Den stille landsbyen Bharananganam ligger fem kilometer fra Palai og rundt 33 kilometer øst for Kottayam i det sørlige sentrale Kerala. Dit kom hun i pinsen 1927, og den 2. august 1928 mottok hun sløret som postulant. Hun tok da klosternavnet «Alfonsa av Den uplettede unnfangelse» til ære for den hellige Alfons Maria Liguori, som har minnedag den 2. august.

I mai 1929 begynte hun på Malayalam High School i Vazhappally. Hennes tante døde i 1930. Den 19. mai 1930 mottok hun ordensdrakten i Bharananganam, og tre dager senere gjenopptok hun sine studier i Changanacherry, samtidig som hun arbeidet som lærervikar på skolen i Vakakkad. På grunn av sykdom påbegynte sr. Alfonsa novisiatet i Changanacherry først den 19. mars 1931. Hun avla sine første løfter i 1932 og sine evige løfter den 12. august 1936. To dager senere vendte hun tilbake til Bharananganam fra Changanacherry.

Søstrene var hovedsakelig engasjert i utdannelse, og Alfonsa tok lærereksamen mens hun fortsatt var postulant og begynte å undervise. Men helt fra den tiden hun gikk inn i klosteret, led Alfonsa i økende grad av dårlig helse. Hun måtte gi opp undervisningen, og resten av livet var hun invalid. Men hun aksepterte disse fysiske lidelsene som sitt viktigste apostolat. I tillegg til den fysiske lidelsen opplevde hun også motstand fra noen av søstrene og andre, som ikke forsto hennes stadige sykdommer og spredte ondsinnede rykter om henne.

Selv om hun alltid ønsket besøkende velkommen og prøvde å hjelpe dem som kom for hennes råd og bønner, følte de en viss reserverthet som noen feilaktig tok for kulde. De som lærte henne å kjenne, fant at denne reservertheten dekket en dypt åndelig nestekjærlighet som omfattet alle. Det begynte å versere historier om mirakler som var skjedd gjennom hennes forbønn, disse ser hovedsakelig ut til å ha vært forutsigelse av tragiske hendelser.

I 1935 fikk hun en alvorlig blødning, men hun ble helbredet i desember 1936 etter forbønn fra den hellige Teresa av Lisieux og den salige Cyriacus Elias Chavara, som skulle bli saligkåret samtidig med henne. Men i juni 1939 fikk hun en alvorlig dobbeltsidig lungebetennelse, noe som svekket henne sterkt. Den 18. oktober 1940 styrtet en tyv inn i hennes rom midt på natten, og sjokket ga henne hukommelsestap og svekket henne ytterligere. Hennes tilstand ble stadig dårligere, og den 29. september 1941 mottok hun den siste olje (nå kalt sykesalvingens sakrament). Men neste dag fikk hun hukommelsen tilbake, selv om hun aldri fikk helsen helt tilbake. Men hennes helsetilstand bedret seg de neste årene, inntil hun i juli 1945 utviklet et mageproblem som førte til oppkast og til slutt førte til hennes død.

I juli 1946 ba Alfonsa sin skriftefar om tillatelse til å be om en tidlig død, siden hun følte at hun var blitt en altfor tung byrde for søstrene. Hun fikk tillatelse, forutsatt at hun la til ordene: «Hvis det er din vilje». Hun døde den 28. juli 1946 i Bharananganam, ikke engang 36 år gammel. Hun ble gravlagt i kapellet tilknyttet kirkegården ved Saint Mary's Church i Bharananganam i bispedømmet Palai i Sør-India. Bare få mennesker møtte frem, og de var stort sett tidligere elever.

En bemerkelsesverdig kult startet snart etter hennes død, og hennes grav ble snart et valfartsmål. Store mengder kristne, hinduer og muslimer besøkte hennes grav, tiltrukket av de mirakuløse helbredelsene det ble meldt om og også renheten i hennes liv. Den 2. desember 1953 åpnet kardinal Tisserant hennes saligkåringsprosess på bispedømmenivå, og innsamlingen av informasjon begynte. Deretter ble prosessen fortsatt i Roma. Den 13. april 1957 ble hennes jordiske rester overført til sognekirken i Bharananganam. De kontinuerlige helbredelsene publiseres i magasinet Passion Flower.

Den 9. november 1984 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 6. juli 1985 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hennes forbønn. Hun ble saligkåret den 8. februar 1986 av paven i Kottayam i Kerala sammen med presten Cyriacus Elias Chavara. Hun er den første indiske kvinne som er blitt saligkåret. Hennes minnedag er dødsdagen 28. juli. Tusener samler seg hvert år i Bharananganam, hvor de feirer hennes fest fra 19. til 28. juli. Hennes orden hadde på 1990-tallet rundt 4.000 søstre. Til femtiårsjubileet for hennes død den 19. juli 1996 ga det indiske postverket ut et eget frimerke.

Den 1. juni 2007 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et nytt mirakel på hennes forbønn. Det gjaldt helbredelsen av et spedbarn for klumpfot i 1999. Hun ble helligkåret søndag den 12. oktober 2008 i Roma. Hun ble dermed den første helligkårede kvinnelige indiske helgen og den andre gjennom historien. Den første var den hellige Gundisalvus García OFM (Gonsalvo, Gonzalo, Gonsalo), som ble født i 1556 i Bassein nær Bombay i India. Hans mor var indisk, men faren var en portugisisk soldat. Hans nasjonalitet har vært omdiskutert – noen sier at han hadde portugisiske foreldre, mens andre hevder at hans foreldre var indiske konvertitter som tok portugisiske navn. Inderne regner ham i alle fall som den første inder som har blitt helligkåret. Det skjedde den 8. juni 1862 da den salige pave Pius IX (1846-78) helligkåret den hellige Paul Miki og hans 25 ledsagere, martyrer i Nagasaki i Japan i 1597.

av Webmaster publisert 11.10.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:50