Den salige Angelus Augustin Mazzinghi av Firenze (~1386-1438)

Minnedag: 16. august

Angelus Augustin Mazzinghi from Los Santos Carmelitas by Spanish Carmelite author/artist Rafael Lopez-Melus.

Den salige Angelus Augustin Mazzinghi (it: Angelo Agostino) ble født rundt 1386, muligens i 1377, i eller i nærheten av Firenze i regionen Toscana i Midt-Italia. Han tilhørte den innflytelsesrike familien Agostini i Firenze. Han sluttet seg i 1413 til karmelittordenen (Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCarm) i hjembyen, og han var det første medlem av en reformbevegelse innen ordenen kalt Santa Maria delle Selve, «Vår Frue av Skogene». Etter sin prestevielse var han professor i teologi, og han var flere ganger prior for forskjellige hus, i Le Selve, Frascati og Firenze, og var også en periode provinsial for Toscana.

Han var berømt for sin religiøse hengivenhet og effektive administrasjon, men fremfor alt for sin innsats med å preke Guds ord. Da hans embetsperiode som provinsial var over, trakk han seg tilbake til Le Selve. Der tilbrakte han resten av livet med å fortsette reformen av ordenen som var påbegynt av Jakob Albert i 1413. Han forbød all bruk av privat eiendom og tillot ikke noen medbror å motta eller beholde et embete som tvang ham til å leve utenfor klosteret.

Han døde den 17. august 1438 i Firenze, æret av alle som en eksemplarisk ordensmann. Det oppsto tidlig en kult, og han ble saligkåret den 7. mars 1761 ved at hans kult ble stadfestet av pave Klemens XIII (1758-69). Hans minnedag er 16. august, men 18. august og 30. oktober nevnes også. Bilder av ham viser ham med blomsterkranser som kommer ut av munnen på ham og blir flettet sammen blant hans tilhørere.

av Webmaster publisert 25.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50