Den salige Ambrosius av Siena ( -1286)

Minnedag: 20. mars

Den hellige Ambrosius var en dominikanerstudent sammen den hellige Thomas av Aquino under den hellige Albert den Store. Han ble en viden kjent predikant som virket i Tyskland, Frankrike og Italia. Han utførte forskjellige oppdrag for Den hellige Stol, og var mester for det hellige palass. Han preket så intenst mot åger at det gikk ut over helsen og forkortet hans liv. Kult anerkjent 1622. Minnedag 20. mars.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:50