Den hellige Adela av Messines ( -1071)

Minnedag: 8. september

Den hellige Adela var hustruen til grev Baldvin (Baudouin, Baldwin) IV av Flandern. Etter at hun ble enke, mottok hun i 1067 drakten som benediktiner (Ordo Sancti Benedicti – OSB) av pave Alexander II (1061-73). Deretter trakk hun seg til benediktinerklosteret i Messines nær Ypres. Der døde hun i 1071. Hennes minnedag er 8. september.

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50