Den salige Angelica Leonti av Milazzo (1519-1559)

Minnedag: 6. desember

Den salige Angelica (Angela) ble født i 1519 i Milazzo (sic: Milazzu; lat: Mylae) i provinsen Messina på vestspissen av Sicilia i Sør-Italia. Hennes foreldre var Domenico Leonti og Bernarda Maiolino. Hun hadde to søstre, Blasia (it: Biagia) og den salige Pelagia (d. 1591). Milazzo var en gammel by som var viktig i middelalderen og renessansen som en havneby for handel og et produksjonssenter, men også som et velutstyrt militært støttepunkt. Der var kulten for den hellige Frans av Paola (1416-1507) spesielt livlig.

Angelica levde i konstant kamp mot verdens attraksjoner. Ikke dens fristelser, men de legitime og menneskelige bekymringene til de som ønsket henne et normalt og lykkelig liv hvor hun var respektert og tilfreds. Hun var vakker, følsom og dydig, og mot familiens ønsker fulgte hun skjebnen til så mange andre jenter på hennes alder ved å avstå fra en ektefelle. Det var ikke lett, for hun var utsatt for et konstant press, men hun motsto hardnakket både smiger og trusler. Presset ble så stort at hun fikk en svært alvorlig og livstruende sykdom.

Da hun ble frisk, ble hun i likhet med sine to søstre tertiar i Minstebrødrenes tredjeorden, Terz’Ordine dei Minimi (Tertius Ordo Minimorum – TOM), en gren av den hellige Frans av Paolas orden Minstebrødrene (Minimi Fratres eller bare Minimi) eller Ordo Minimorum (OM eller OMinim), åpen for legfolk av begge kjønn. Det het om de tre søstrene at «faste var deres næring, bønn deres rekreasjon og bistand til de fattige syke deres kjæreste aktivitet». «Byen hilste Angela som hellig, og det ble ofte sagt at når hun ble sett på gaten sammen med sin søster, ble de ledsaget av to engler i menneskelig form, skinnende i ansiktet av himmelsk prakt».

Men Angelica ble spist opp innenfra av en ondartet svulst, og hennes skjønnhet ble forvandlet til avskyelighet, og mens lidelsene ble mer og mer uutholdelige, finslipte hun ånden som fylte kroppen som en fortærende ild. Angelica døde i Milazzo, ifølge Piazza i Memorie della Città di Milazzo den 1. november 1559, bare førti år gammel. Fra denne dag ble Angela Leonti kalt for Beata Angelica av folket i Milazzo. Hennes minnedag er 6. desember. Søsteren Pelagia døde i 1591.

Kilder: santiebeati.it, tomsambiase.it, regio18.blogspot.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. juli 2006 – Oppdatert: 14. august 2017

av Webmaster publisert 23.07.2006, sist endret 14.08.2017 - 18:41