Den hellige Ammon av Alexandria og fire ledsagere (d. 249)

Minnedag: 1. juni

De hellige Zeno, Ptolemeus, Ingenes og Theofilos

De hellige Ammon, Zeno, Ptolemeus (Ptolemaios) og Ingenes (Ingen) var fire egyptiske soldater fra Teben som voktet en gruppe egyptiske kristne i Alexandria i forfølgelsene under keiser Decius (249-51). Theofilos var en veteran i garden. Han og de andre var i tjeneste for tribunalet i Alexandria og var derfor til stede ved rettssaken, og da en viss kristen begynte å frykte og vakle, oppmuntret Theofilos ham til å stå fast i troen. Da dommeren så dette, spurte han om Theofilos også var kristen, og alle de fem soldatene bekjente sin tro. Da ble de fengslet sammen med de andre fangene og alle fem ble halshogd. Dette skjedde i 249.

En beretning om deres rettssaker og død finnes i et brev fra den hellige Dionysios av Alexandria til biskop Fabius av Antiokia, som er bevart av den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea (ca 260-340) i hans Kirkehistorie (Historia ecclesiastica). Det har vært flere andre martyrer ved navn Ammon, men denne beretningen fra Dionysios av Alexandria, martyrenes samtidige og biskop, er nøyaktig og pålitelig. Deres minnedag var 20. desember i det førkonsiliære Martyrologium Romanum, som fulgte den hellige Ado av Vienne (ca 800-75), men datoen er regnet for å være vilkårlig satt. 19. februar nevnes også som minnedag. I den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) minnes de den 1. juni, i likhet med i Acta Sanctorum og etiopiske gamle tekster:

Alexandríae in Aegýpto, sanctórum mártyrum Ammónis, Zenónis, Ptolemaéi, Ingenis, militium, et Theóphili senis, qui, tribunálibus adstántes, cum quidam christiánus, in supplíciis pósitus, trepidáret et iam prope ad negándum declináret, vultu, óculis ac nútibus illum conabántur erígere. Cumque hac de causa clamor totíus pópuli in eos prosilíret, prorumpéntes in médium se christiános esse testáti sunt; perquorum victóriam Christus, qui suis eam ánimi constántiam déderat, gloriosíssime triumphávit.

I Alexandria i Egypt, de hellige martyrene Ammon, Zeno, Ptolemeus, Ingenes, soldater, og den gamle Theofilus, som var til stede under rettssaken sammen med noen kristne, forsøkte med ansiktet, øynene og tegn å oppmuntre en kristen som var skremt av torturen og som var på randen til å fornekte sin tro. De sto opp for ham mot larmen i hele publikum, og de stormet frem og tilsto å være kristne. Derfor, i deres seier seiret Kristus selv strålende, som ga de troende fasthet i sinnet.

Disse fem påstås å være konstruerte helgener og skal være et eksempel på omvendte soldater. Det finnes mange overleveringer om bødlenes ufrivillige assistenter, og om soldater på vakt som var sannhetsvitner til martyrenes styrke under torturen. Derfor lot de til slutt «himmelens lys slippe inn i sine hedenske sjelers mørke».

Også den hellige Ischyrion, som var fullmektig hos en dommer i Alexandria, nektet å ofre til gudene og ble spiddet i hjel som straff. I Etiopia ble han æret sammen med de fem soldatene, men i det nyeste Martyrologium Romanum minnes han den 22. desember.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (XII), Benedictines, Delaney, Bunson, Kaas, MR2004, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, Infocatho, Heiligenlexikon, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 10. desember 2000

av Webmaster publisert 20.07.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:04