Den hellige Athanasius av Modon ( -~885)

Minnedag: 31. januar

Den hellige Athanasius ble født i Catania på Sicilia. Under sarasenernes invasjon flyktet hans familie til Patras på Peloponnes i Hellas. (Sarasenere var middelalderens betegnelse på muslimer; det kommer antakelig av et arabisk ord som betyr «de fra øst».)

Der ble Athanasius basilianermunk i ung alder og senere også biskop av Modon (Methone), et lite bispedømme i området. Han var svært opptatt av de troendes åndelige og materielle behov. Han døde rundt 885 og hans minnedag er 31. januar.

av Webmaster publisert 06.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50