Den salige Andreas av Montereale (~1402-1479)

Minnedag: 12. april

Den salige Andreas av Montereale (~1402-1479)

Den salige Andreas ble født i 1402 eller 1404 i Mascioni i L'Aquila i bispedømmet Rieti i Italia [Kilden Index99 skriver at han ble født i 1397]. Han kom fra en beskjeden familie. Som 14-åring ble han augustinereremitt (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini – OESA, siden 1969: Ordo Sancti Augustini – OSA) i Montereale. Han ble presteviet og i femti år forkynte han evangeliet i Italia og Frankrike, og ble viden kjent for sin hellighet og lærdom. Han påla seg selv den strengeste faste.

I 1431 studerte han teologi i Rimini og deretter fortsatte han til Padova og Ferrara, hvor han fikk gradene lektor og bachelor. I 1438 ble han sendt for universitetsstudier i Siena, hvor han oppnådde graden magister i teologi. Han fikk i oppdrag å reformere noen av ordenens klostre i Umbria, noe som skaffet ham mange lidelser. I 1453 og 2471 ble han valgt til ordenens provinsial i Umbria.

Sine siste år tilbrakte han i klosteret i Montereale. Han døde den 18. april 1479 i Montereale. Han ble gravlagt i augustinernes kirke, hvor hans jordiske rester fortsatt befinner seg. Han ble saligkåret den 18. februar 1764 ved at hans kult ble stadfestet av pave Klemens XIII (1758-69). Hans minnedag er 12. april, men dødsdagen 18. april nevnes også.

av Webmaster publisert 25.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50