Den hellige Auxentius av Mopsuestia ( -~321)

Minnedag: 18. desember

Den hellige Auxentius var soldat i hæren til keiser Licinius (307-24), som var keiser Konstantin I den Stores (306-37) medkeiser, antakelig en høyere offiser i hans livgarde. Det var Licinius som sammen med Konstantin undertegnet Milano-ediktet i 313, som førte til religiøs toleranse for de kristne. Licinius hersket over Romerrikets østre provinser, men ville gjerne ta hele makten. For å påskynde konfrontasjonen med Konstantin, brøt han ediktet. Men selv om forfølgelsene bare var ledd i det politiske maktspillet, var de ikke mindre grusomme enn tidligere forfølgelser, og de fikk en slutt først ved Konstantins endelige seier.

Auxentius ble avskjediget fra tjenesten fordi han nektet å ta del i avgudsdyrkelse ved å legge en ranke druer ved foten av en statue av Bacchus. Han ble prest og snart etter biskop av Mopsuestia i Kilikia. Det er mulig at han ble dimittert fordi han ikke undertegnet de canones fra synoden i Arles (314) som erklærte at det var tillatt for en kristen å være keiserlig embetsmann, og at kristne soldater som ikke gjorde sine militære plikter, skulle ekskommuniseres.

Auxentius var en av de biskopene som var blant de «byens forsvarere» som Kirken innstiftet mot keiserlige embetsmenns overgrep. Når en ble sendt i eksil av keiser Konstantin av politiske grunner, ga Auxentius ham med glede asyl. Det brevet som biskop Hosius av Córdoba sendte til Konstantin, kunne like godt ha vært undertegnet av Auxentius: «Du har ingen rett til å legge deg opp i religiøse anliggender. Gud har gitt deg myndighet over keiserdømmet, men han har gitt oss myndighet over Kirken!»

Auxentius døde en gang etter 321. Hans minnedag er 18. desember. Hans navn ble satt inn i Martyrologium Romanum da det ble revidert på slutten av 1500-tallet av den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker.

av Webmaster publisert 07.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50