Den hellige Adelina av Mortain ( -1125)

Minnedag: 20. oktober

Den hellige Adelina (Adeline, Aline) ble født på 1000-tallet i Normandie i Nord-Frankrike. Hun kom fra en adelsfamilie og foreldrene het Rainfred og Rohais. Hun var søster av den salige Vitalis av Savigny (~1063-1122). Kilden Benedictines skriver at hun var barnebarn av kong Vilhelm I Erobreren av England (1066-87), men dette nevnes ikke i Vitalis' biografi. Men han ble tidlig i livet kapellan for grev Robert de Mortain (d. 1100), halvbror av Vilhelm Erobreren.

Mellom 1105 og 1120 grunnla Vitalis nonneklosteret La Blanche i Mortain (Moriton) i Normandie (les Dames Blanches de Mortain), hvor hans søster Adelina ble abbedisse. Klosteret fulgte den hellige Benedikts regel men noen få observanser hentet fra den cisterciensiske tradisjonen. På grunn av fargen på ordensdrakten ble nonnen kalt «Hvite kvinner» (Dames blanches).

Etter et liv viet til bønn, bot og karitativt arbeid døde Adelina i 1125. Hennes ry for hellighet var så stort at hun kort etter begynte å æres som salig og hennes jordiske levninger ble høytidelig overført sammen med relikviene av andre nonner og hennes bror til Savigny. Hennes minnedag er 20. oktober.

av Webmaster publisert 13.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50