Den hellige Amphion av Nikomedia ( -~325)

Minnedag: 12. juni

Den hellige Amphion beskrives i den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum som «en fremragende bekjenner i Galerius Maximians tid» [305-11]. Han var da biskop av Epiphania i Kilikia (i dag Hama i Syria). Under stridighetene med arianerne ble han valgt av det katolske partiet som biskop av Nikomedia. Amphion var en av de «ærerike bekjennere» som deltok på konsilet i Nikea i 325. Den hellige Athanasius av Alexandria likte hans skrifter. Han døde en gang etter 325 og hans minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 20.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50