Den hellige Ammon av Thebais

Minnedag: 26. januar

Den hellige Ammon var på et ukjent tidspunkt abbed i ørkenen i Thebais (gr: Θηβαΐς, Thēbaïs), det greske navnet på Øvre Egypt etter hovedstaden Teben (nå Luxor; arab: Al Uqsur). Han ble berømt fordi han i sitt kloster holdt fast på en høytidelig stillhet. Hans minnedag er 26. januar.

Kilder: zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. april 2015

av Per Einar Odden publisert 19.04.2015, sist endret 28.12.2015 - 12:04