Den hellige Anathalon av Milano (200-t)

Minnedag: 24. september

Den hellige Anathalon av Milano (200-t)

Den hellige Anathalon (it: Anatalone) oppgis i de eldste katalogene som den første biskop av Milano, øverst på en liste på 143 biskoper, hvorav 38 hellige og to salige. På slutten av 700-tallet skrev Paulus diakonen Gesta episcoporum Mettensium, hvor han hevdet at Anathalon var en disippel av apostelen Peter, som sendte ham til Milano. Det gamle Martyrologium Romanum og andre kataloger har imidlertid alltid hevdet at han var sendt dit av apostelen Barnabas, som han var disippel av.

I virkeligheten stammer kronologien i disse historiene fra 1000-tallet, da Milano kranglet med Roma om reformbevegelsen Patarini og de gregorianske reformene til den hellige pave Gregor VII (1073-85). Da ble historien til bispedømmet skjøvet bakover i tid for å etablere likeverd med Roma. I virkeligheten levde nok Anathalon på 200-tallet.

Som første biskop av Milano evangeliserte han de omliggende distriktene, inkludert Brescia, hvor han døde. Legenden har alltid fortalt at han bygde en kirke viet til Frelseren (San Salvatore) på stedet hvor det tidligere hadde stått et tempel for enten Merkur eller Apollo, og hvor i dag kirken San Giorgio al Palazzo nå står. Hans minnedag er 24. september.

Hans etterfølger, angivelig i år 61, var den hellige Gaius, som noen betrakter som Milanos første biskop (61-85). Men fra et historisk synspunkt, tatt i betraktning at Miroclus, sjette biskop av Milano, var til stede på konsilene i Roma i 313 og Arles i 314, er det hypotetisk mulig at Anathalon var biskop av Milano på slutten av 100-tallet.

Den offisielle historien til erkebispedømmet Milano plasserer Anathalon og hans etterfølger Gaius på 200-tallet. Ifølge beregningene til Felice Savio var Anathalon biskop mellom 256 og 259.

av Webmaster publisert 21.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50