Den hellige Ananias av Novgorod ( -1581)

Minnedag: 17. juni

Den hellige Ananias gikk aldri ut av porten på sitt kloster St. Antonius i Novgorod, men viet hele sin tid til bønn og ikonografi. Gjennom sine streker og farger uttrykte han frukten av sin kontemplasjon. Han døde i 1581 og hans minnedag er 17. juni.

av Webmaster publisert 21.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50