De hellige Anargyroi

Minnedag: 6. januar

De hellige Anargyroi (Hagioi anargyroi), «de hellige pengeløse», var helgener som behandlet de syke uten vederlag. De nevnes oftest parvis og æres fremfor alt av troende i Østkirken. De mest kjente anargyroi i vest er de hellige Kosmas og Damian, mens andre er Kyros og Johannes av Alexandria, Pantaleon, Samson Xenodochius og Diomedes av Tarsus. De kalles også thaumatourgoi anargyroi, «undergjørende pengeløse».

av Webmaster publisert 21.07.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:04