De hellige Anastasius av Epirus og Daniel av Korfu ( -1750)

Minnedag: 18. november

Den hellige Anastasius ble født på 1700-tallet i Epirus i Hellas. Han og hans søster var greske bønder som levde under osmansk styre. En dag kom en gruppe tyrkere gjennom landsbyen, anført av Moussa, den yngre sønnen til den lokale osmanske pasja (guvernør). Han ble slått av Anastasius' søsters skjønnhet og prøvde å gripe henne. Men Anastasius kastet seg over tyrkerne og slåss med dem lenge nok til at søsteren klarte å unnslippe.

Moussas far fikk Anastasius arrestert og ført for ham, og imponert av hans mot prøvde han å omvende ham til islam med mange midler: trusler, slag og tilbud om verdslig heder. Men Anastasius sto fast og ble kastet i fengsel.

Moussa ble svært beveget over den måten Anastasius bar sine prøvelser og fristelser og ønsket å vite mer om den troen som styrket ham. I hemmelighet gikk han til fengselscellen og kikket inn, og der så han to unge menn med skinnende utseende sammen med fangen. De forsvant så snart Moussa gikk inn. Anastasius fortalte ham at de var engler som vokter og hjelper enhver kristen, spesielt når de lider for Kristus. Han forklarte også på en enkel måte evangeliet om Jesus Kristus, som gjør hans tilhengere i stand til å verdsette verdslige ting lavt.

Moussa ble dypt beveget og kastet seg for Anastasius' føtter og ba om å få bli kristen. Anastasius ba ham vente til tiden var inne, fordi hans omvendelse ville få hans far til å forfølge alle kristne under hans myndighet. Få dager senere, i 1750, ble Anastasius halshogd etter ordre fra pasjaen.

Snart etter besøkte Moussa graven til en hellig martyr og fikk en visjon av Anastasius, som åpenbarte seg for ham omgitt av lys og ba ham innstendig om å fortette veien til Kristus. Moussa flyktet fra sin fars myndighetsområde til Peloponnes, hvor han fikk instruksjon i troen av en gammel asket. Deretter dro han til Venezia for å bli døpt uten frykt for represalier fra tyrkerne.

Med tiden ble Daniel munk på Korfu og fikk klosternavnet Daniel. Han levde der i streng askese, men lengselen etter å smake martyriet for Kristus vokste i ham. Derfor reiste han til Konstantinopel for å erklære sin omvendelse for muslimene. Men de kristne der overtalte ham til å la det være, for de visste at hvis omvendelsen av en så fremstående tyrker ble kjent, ville det føre til gjengjeldelser mot de kristne. Daniel vendte tilbake til Korfu, hvor han grunnla en kirke til ære for Anastasius og døde i fred.

Anastasius' og Daniels felles minnedag er 18. november.

av Webmaster publisert 21.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50