Den hellige Anastasius av Sinai ( -~700)

Minnedag: 21. april

Den hellige Anastasius ble født i første halvdel av 600-tallet på Kypros før araberne kom dit. Han studerte muligens medisin, siden han senere demonstrerte medisinske kunnskaper. Han ble munk i Katarinaklosteret på Sinaifjellet. Men på den tiden betydde ikke munkeløftet noe hinder for en utstrakt reisevirksomhet, og vi finner ham i Damaskus og Egypt.

På vei til Alexandria interesserte han seg for de kristologiske kontroversene på sin tid og forsvarte troen fra Kalkedon. Dette var mens de arabiske erobringene pågikk, og Anastasius oppfordret de kristne i de okkuperte områdene å forbli trofaste mot sin tro. Mange kristne ble forvist av de nye herrene til usunne omgivelser, men Anastasius og de andre munkene delte deres prøvelser og trøstet dem.

Han ble valgt til abbed for klosteret på Sinai. Han angrep de ulike gruppene som prøvde å influere Kirken, og han bekjempet monofysittismen, monoteletismen og jødene med slikt ettertrykk at han ble kjent som «Den nye Moses». Han har etterlatt seg asketiske og teologiske skrifter av betydelig verdi, selv om vi ikke lenger har noen uforandrede tekster, ikke en gang av hans mest kjente verk Hodegos eller «Veiviser».

Anastasius døde rundt 700. Hans minnedag er 21. april.

av Webmaster publisert 21.07.2006, sist endret 07.10.2018 - 05:42