Den hellige Anastasius II av Antiokia ( -609)

Minnedag: 20. april

Den hellige Anastasius II var på slutten av 500-tallet munk i Katarinaklosteret på Sinaifjellet. I 599 ble han patriark av Antiokia i Syria (i dag Antakya i Tyrkia) etter den hellige Anastasius I. Patriarken av Antiokia var i Kirkens daværende hierarki den fjerde høyeste i rang etter biskopen av Roma (paven) og patriarkene av Konstantinopel og Alexandria.

Den nye patriarken var ivrig etter å etablere gode forbindelser til Roma, så han sendte straks en trosbekjennelse og melding om sitt valg til den hellige pave Gregor I den Store (590-603). I sitt svar stadfestet Gregor Anastasius' ortodoksi og manet ham til å rense kirkene i Antiokia for simoni. Anastasius var ansvarlig for oversettelsen av Gregors De cura pastorali til gresk, selv om noen forskere har gitt denne æren til hans forgjenger og feilaktig ment at Anastasius I og II var samme person.

I 609 gjorde de syriske jødene i Antiokia opprør mot keiser Fokas' (602-10) undertrykkelse og tvangskonvertering av dem, og Anastasius ble et av deres ofre. Han fikk lemmer hogd av og ble trukket gjennom byen før han ble drept av mobben, og hans legeme ble lemlestet før det ble brent. Opprøret ble slått ned med en brutalitet og urettferdighet som ikke var mindre kriminell.

Anastasius ble betraktet som martyr. Hans minnedag er 20. april, men 21. desember nevnes også. Hans navn står i Martyrologium Romanum, men han har ingen kult i øst.

av Webmaster publisert 21.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50