Den hellige Anastasius perseren (d. 628)

Minnedag: 22. januar

Den hellige Anastasius perseren (~600-628)
Skytshelgen for gullsmeder; mot hodesmerter og besettelse

Den hellige Anastasius ble født en gang på slutten av 500-tallet i Rey (Ray) i Persia, også kjent som Rhages (gr: Ῥάγαι, Rhagai; lat: Rhagae, Rhaganae) og tidligere som Arsacia. Han het opprinnelig ifølge sin greske biograf Magundat (Mogundat, Magundates) og var sønn av en magus (prestelig astrolog innen den zoroastriske religionen; plur: magi) ved navn Bau (Bavi), og han hadde en bror vi ikke kjenner navnet til. Han ble oppdratt av sin far i den zoroastriske religion, det vil si læren til Zarathustra (Zoroaster), som tilba solen og ilden.

Som ung ble han soldat i den persiske hæren og tjente som kavalerist i hæren til kong Khusrou II Parvez av Persia (591-628) (gr: Khosroës; lat: Chosroës; Chosrau) da kongen i 614 erobret Jerusalem etter å ha beleiret byen i 21 dager. Perserne gikk deretter sammen med den jødiske befolkningen om å forårsake et fryktelig blodbad blant de kristne innbyggerne. Samtlige kirker gikk opp i flammer og 26 500 kristne ble drept og 35 000 ble tatt som slaver, også den hellige patriark Zacharias av Jerusalem (d. 618/632). Det sanne kors, som den hellige keiserinne Helena hadde funnet rundt 326 og som ble oppbevart i Gravkirken i Jerusalem, ble stjålet av perserkongen, som ga det til sin kristne hustru. Korset ble ført til sasanid-dynastiets hovedstad Ktesiphon ved elven Tigris. Kong Khusrou II lå i stadig krig med Bysants og erobret i tillegg til Det hellige land også Egypt og dessuten størstedelen av Lilleasia. Sasanideriket nådde dermed sin største utstrekning.

nullDen unge Magundat ble etter erobringen av Jerusalem nysgjerrig på korset og imponert av kristendommens sublime sannheter. Han vendte tilbake til Persia, forlot hæren sammen med sin bror, som også tjenestegjorde der, og trakk seg tilbake til Hierapolis ved Middelhavskysten i Lilleasia. Der bodde han hos en from kristen persisk sølvsmed, og de ba ofte sammen. Den kristne kunsten han så, beveget ham til å finne ut mer og mer om troen. Til slutt forlot han Hierapolis og dro til Jerusalem, hvor han i 620 ble døpt av den hellige Modestus av Jerusalem, som styrte Kirken i Jerusalem midlertidig som locum tenens (fungerende leder) av setet (614-28) så lenge den hellige patriark Zacharias var i eksil, og ble patriark (632-34) etter Zacharias’ død.

Magundat mottok ved dåpen det kristne navnet Anastasius til ære for Kristi oppstandelse (gr: Anástasis). I 621 trådte han inn i klosteret St Sabas (Mar Saba) åtte kilometer fra Jerusalem, hvor abbed Justinos lærte ham gresk og Psalteret før han mottok tonsuren som munk og levde i streng bot.

Han hadde beundret de kristne martyrene, som han så bilder av i kirkene, og etter syv år som munk ble han beveget av Den Hellige Ånd og bestemte seg for å etterligne martyrene. Han fikk han lov til å dra til Det hellige land og bega seg til Diospolis, Gerizim og endelig til provinshovedstaden Caesarea i Palestina, som da var under persisk styre, for å forkynne evangeliet til den persiske garnisonen der. Han fordømte de persiske religiøse ritene som han selv en gang hadde praktisert, og ikke uventet ble han arrestert. Han ble brakt for guvernøren, som dømte ham til å bli lenket, pisket og satt til hardt tvangsarbeid. Han ble gitt muligheten til å fornekte kristendommen bare med ord, og deretter vende tilbake til å bli munk, men han nektet å falle fra sin tro. Etter at dette hadde gjentatt seg flere ganger, ble han brakt i lenker østover til Eufrat, hvor kongen befant seg i Bethsaloe (Betsaloë) i Assyria (da Sergiopolis). Der klarte heller ikke en av kong Khusrous offiserer å bringe ham til frafall, ikke engang ved hjelp av tortur.

nullTil slutt ble han den 22. januar 628 kvalt og deretter halshogd i Bethsaloe i Eufrat-dalen sammen med rundt sytti andre kristne fanger. Hans legeme ble kastet til hundene, men de skal ikke ha rørt det. Hans hode ble brakt til kong Khusrou II, som i 627 hadde lidd et knusende nederlag mot den bysantinske keiser Heraklios ved Ninive. Straks ble Anastasius’ profeti oppfylt om at kongen bare ville overleve ham med noen dager, for han ble styrtet av en sammensvergelse og myrdet den 25. februar 628 eter ordre fra sin egen sønn, kong Kavadh II (25. februar-15. september 628). Deretter brøt sasanid-riket sammen, og den 14. september 629 vendte den dyrebare korsrelikvien i triumf tilbake til Gravkirken i Jerusalem.

Anastasius ble først gravlagt av kristne i klosteret St Sergius i Resapha like ved Bethsaloe, men hans relikvier ble senere overført til Palestina og deretter til Konstantinopel. Under pave Honorius I (625-38) kom hans hode til Roma, muligens brakt med seg av munker fra Jerusalem etter at byen ble tatt av muslimene i 638. Hodet ble skrinlagt i klosteret Aquae Salviae sør for Roma, det eldste greske klosteret i Roma, ifølge tradisjonen der hvor den hellige Paulus ble henrettet og hvor trappistklosteret Tre Fontane nå står. Kirken fikk på 600-tallet også relikviene til den hellige Vincent av Zaragoza, som også feires 22. januar. Kirken fikk deretter navnet Ss Vincent og Anastasius (Santi Vincenzo ed Anastasio alle tre Fontane).

Anastasius’ begravelse fra keiser Basilios IIs MenologionAnastasius’ minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er dødsdagen 22. januar. Ved kalenderrevisjonen i 1969 ble dagen strøket i Kirkens universalkalender og henvist til lokale og spesielle kalendere. Han har også en translasjonsfest den 24. januar. Hans biografi ble skrevet av en munk som ble sendt av hans tidligere abbed for å ta seg av ham i fengselet, og den ble senere skrevet om av den hellige Beda den ærverdige kort før hans død, noe som gjør det trolig at hans minnedag ble feiret i klostrene Wearmouth og Jarrow. Anastasius hadde en omfattende kult i vest i middelalderen.

Relikvar for Anastasius av Persias hodeskalle av forgylt sølv i katedralen i Aachen i Tyskland fra andre halvdel av 900-talletAnastasius’ omvendelse ved hjelp av bilder og et mirakuløst bilde av ham ble lagt frem som bevis på Det syvende økumeniske konsil i Nikea (i dag Iznik i Tyrkia) i 787 (Nikea II), som ble holdt mot ikonoklasmen. Det blir sagt at det mirakuløse bildet med martyrens hode fortsatt befinner seg i klosteret Santi Vincenzo ed Anastasio i Roma. Resten av hans relikvier oppbevares i kapellet ad Scalas Sanctas nær Lateranbasilikaen.

I katedralen i Aachen i Tyskland oppbevares et relikvar i forgylt sølv for Anastasius av Persias hodeskalle fra andre halvdel av 900-tallet. Antakelig var det opprinnelig et reisetabernakel med avbildning av Den hellige gravs kirke i Jerusalem. Inskripsjonene er hentet fra Salmenes bok: «Herlige ting er sagt om deg, du Guds by» (87,3), «Reis deg, Herre, og kom til ditt hvilested, du og paktkisten, som er din styrke» (132,8), «For Herren har utvalgt Sion, henne vil han ha til bolig» (132,13). I senere århundrer ble tabernaklet forvandlet til et relikvar for Anastasius’ hodeskalle.

Kilder: MR2004, Attwater/John, Attwater/Cumming, Farmer, Butler (I), Benedictines, Bunson, Kaas, Schauber/Schindler, Gorys, Dammer/Adam, KIR, CE, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, Bautz, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, Butler 1866, oca.org, goarch.org, zeno.org, heiligen-3s.nl, keytoumbria.com, learn.columbia.edu - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 28. desember 1997

av Webmaster publisert 21.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50