Den salige Andreas Pak Sa-ui (1792-1839)

Minnedag: 20. september

88. Den salige Andreas Pak Sa-ui, også kalt Sasim, koreansk legmann, ble født i 1792 i Hongju i Chungcheong-do i Sør-Korea. Han kom fra en adelsfamilie og hans voksennavn var Sa-ui. Han var sønn av den salige Paulus Pak Gyeong-hwa (nr 84), som døde som martyr i Daegu i 1827. Da Andreas ble født, var hans far allerede katolikk, så han vokste opp i en kristen familie. Hans tro på Gud ble bare dypere etter hvert som han ble eldre. Hans eksemplariske liv var så åpenbart at det tiltrakk oppmerksomheten til folk rundt ham. Han var en pliktoppfyllende sønn og hans naboer respekterte ham.

Han flyttet med sin familie til Gamagi i Danyang i Chungcheong-do. Snart etter at han slo seg ned der, var hans hengivenhet, sønnlige respekt og nestekjærlighet kjent for mange mennesker. Hans familie var fattig ettersom de ga opp sin formue da de forlot hjembyen. Imidlertid tilbød de gjestfrihet til alle katolikkene som besøkte dem.

Da Jeonghae-forfølgelsen brøt ut i 1827, flyttet Andreas Pak med sin familie til Meongemok i Sangju i Gyeongsang-do. Sent i april det året ble hans familie og de andre katolikkene arrestert mens de feiret Kristi Himmelfartsdag. Andreas Pak ble tatt med til Sangju, hvor han demonstrerte både tålmodighet og mot, på samme måte som hans far gjorde. Til tross for trusler og tortur bekjente han sin tro på Gud. Han ble deretter overført til Daegu, hvor han holdt ut flere avstraffelser med sin dype tro. Hans største lidelse var å se på at hans gamle far gradvis mistet sin styrke. Han spurte den øverste funksjonæren om tillatelse til å ta seg av sin syke far. Funksjonæren ble beveget over Andreas’ sønnlige respekt, så han tillot ham å bo i samme fengselscelle som sin far. Den sønnlige respekt han viste til sin far i fengselet, imponerte alle.

Andreas Pak holdt ut alle lidelsene og smertene med mot og dyp tro. Hans far, som var for gammel til å klare prøvelsene, døde som martyr i fengselet i september 1827. Selv om guvernøren av Daegu avsa dødsdom mot Andreas Pak og hans ledsagere, ga det kongelige hoff ikke ordre om henrettelse. Derfor tilbrakte de tolv år i fengsel. Da Gihae-forfølgelsen brøt ut i 1839, forhørte og torturerte forfølgerne dem igjen for å tvinge dem til å svikte sin religion. Følgende er et utdrag av den skriftlige dommen som guvernøren sendte til kongen: «Pak Sa-ui lærte den katolske doktrine og trodde på Gud av hele sitt hjerte. Derfor ønsker vi å henrette ham i henhold til den nasjonale loven».

I tillegg til Andreas Pak var det to andre katolikker som var fengslet i Daegu på den tiden, de salige Andreas Yi Jae-haeng (nr 87) og Andreas Kim Sa-geon (nr 89). Da de fikk høre at kongen tillot henrettelsen, jublet de. De delte ut sine klær og eiendeler til de andre fangene. De tre ble brakt til retterstedet i Daegu i Gyeongsang-do den 26. mai 1839 (den 14. april etter månekalenderen), hvor de ble halshogd og døde som martyrer. De innsatte og fangevokterne som var vitne til henrettelsen, hadde stor sympati med dem fordi de var så gode mennesker. Andreas Pak var 47 år gammel.

Politiet tok seg av deres levninger og gravla dem med ærbødighet. Katolikker husket disse martyrene med stor respekt og hengivenhet i lang tid.

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03