Den salige Andreas Ebersbach (~1554-1629)

Minnedag: 3. juli

Den salige Andreas Ebersbach ble født rundt 1554 i dagens Tsjekkia. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster i Teplá (ty: Tepl) i det vestlige Bøhmen i dagens Tsjekkia.

Han ble i 1599 valgt til abbed av Teplá, et embete han hadde til sin død. Både innenfor ordenen og utenfor var han en høyt skattet mann. Generalabbed Longpré av Prémontré fremhevet spesielt hans iver i observansen av ordensregelen, mens biskopen av Bamberg i Bayern fremhevet hans anstrengelser i forsvaret av den katolske tro. Da han ble rammet av en alvorlig sykdom og legene allerede hadde gitt ham opp, la Andreas sin situasjon i den hellige Jomfru Marias hender, og han ble igjen frisk. Dette gjorde et så stort inntrykk på den protestantiske legen Michael Raydemius at han ble katolikk.

I Andreas' periode som abbed ble abbediet Teplá kalt for seminarium pastorum. Andreas døde den 3. juli 1629, 75 år gammel. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 3. juli.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:50