De hellige Andronikos og Athanasia av Antiokia (400-t)

Minnedag: 9. oktober

De hellige Andronikos ble født på 400-tallet i Alexandria i Egypt. Han var sølvsmed eller bankmann og giftet seg med Athanasia. De flyttet til Antiokia i Syria (nå Antakya i Tyrkia), hvor de mistet sine to barn, muligens i en lokal pest. De vendte tilbake til Egypt, hvor de ble enige om å dra hver sin vei for å leve som eneboere i ørkenen, Athanasia kledd som mann.

Etter tolv år kom en munk ved navn Athanasius for å besøke Andronikos. De dro på valfart til Jerusalem, og deretter sluttet de seg til et kloster nær Alexandria og hadde celler inntil hverandre. Da Athanasius døde, ble det funnet et brev som identifiserte ham som Athanasia, Andronikos' hustru. Andronikos døde kort etter og ble gravlagt sammen med Athanasia.

Disse to hellige æres særlig i Egypt og Etiopia. Deres minnedag er 9. oktober.

av Webmaster publisert 23.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50