Den hellige Andreas Salos (881-947)

Minnedag: 28. mai

Den hellige Andreas ble født i 881 (?) i Skythia. Han var slave hos Theognost i Konstantinopel, en ansett embetsmann ved det keiserlige hoff. På grunn av hans begavelse lot hans herre ham få undervisning og lot ham utdanne til notar for å overlate ham ledelsen av sitt hus og forvaltningen av sin formue. Andreas kom til den kristne tro gjennom lesningen av helgenhistorier og gjennom sitt vennskap med Nikeforos, en prest i kirken St. Sofia.

Andreas' omvendelse i en alder av rundt 36 år endte med at han bestemte seg for å spille «narr for Kristi skyld» («Vi er dårer for Kristi skyld» 1 Kor 4,10). Derfor fikk han tilnavnet Salos, som på gresk betyr «den gale». Hans herre ga ham friheten, og deretter tilbrakte han hele sitt liv på gaten i Konstantinopel. Han døde der i 947 (?). Innbyggerne i distriktet oppdaget hans hellighet først ved de miraklene som omga og fulgte etter hans død. Hans minnedag er 28. mai, men 2. oktober nevnes også.

Hans historiske forbilde var den hellige Simeon den Gale (Salus), som levde på 500-tallet i Emesa i Syria. I senere tider var det andre asketer som var kjent som «dårer for Kristi skyld». Det var menn som ved sin meningsløse oppførsel og påtatte dumskap med hensikt søkte å oppnå forakt og til og med hån fra sine medmennesker, for eksempel gikk de rundt halvnakne eller til og med helt nakne. De var spesielt vanlige i Russland, hvor de på 1500-tallet hadde en viss sosial innflytelse, og de opptrer igjen på 1800-tallet. Noen av disse yurodivy ble helligkåret av den russiske kirken, som Den hellige Basilios den Velsignede (d. 1552).

av Webmaster publisert 22.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50