Den salige Andreas Yi Jae-haeng (1776-1839)

Minnedag: 20. september

87. Den salige Andreas Yi Jae-haeng, også kalt Jong-il, koreansk legmann, ble født i 1776 i Hongju i Chungcheong-do i Sør-Korea. Han lærte katekismen da han var over tyve år gammel og ble katolikk. Han var alltid god og sjenerøs og respektert av folket. Som en troende viet han seg til å praktisere den katolske lære trofast. Han forsto at han ikke kunne praktisere sin religion fritt i sin hjemby, så han slo seg ned i et avsidesliggende fjellområde og levde et skjult liv. Andreas Yi flyttet ofte fra et sted til et annet. Han ble svært fattig. Hans kjærlighet til Gud inspirerte ham til å vise en ånd av utholdenhet og stor nestekjærlighet. Han ledet sin familie til et autentisk trosliv og levde et utmerket liv av bønn, lesing, dyder og flittighet.

Da Jeonghae-forfølgelsen brøt ut i 1827, samlet Andreas Yi alle familiemedlemmer og forberedte dem på martyriet i henhold til Guds vilje. Da de bodde i Gomjigi i Sunheung i Gyeongsang-do (nå: Ojeon-ri i Mulya-myeon i Bonghwa-gun i Gyeongbuk) stormet politiet inn i deres hus for å arrestere ham. Han fulgte villig med dem til Andong. Forhørsdommeren i Andong, som bekreftet at Andreas Yi var katolikk, ga ordre om harde avstraffelser og ba ham om å avsverge sin religion. Men Andreas Yi avslo dette bestemt og bekjente sin tro på Gud ved å si: «Herren er universets skaper. Han er den høyeste Far som reiser opp alle mennesker. Det er Han som belønner dyder og straffer laster. Vi har alle plikt til å tjene Ham og tilbe Ham. Så jeg tjener og tilber ham også».

Etter gjentatte avhør og tortur ble Andreas Yi overført til Daegu. Der ble han igjen bedt om å svikte Herren. Men hans styrke ble aldri svekket. Guvernøren fristet ham igjen og igjen med vakre ord, men han endret aldri mening. Andreas Yi ble da dømt til døden med andre katolikker. Han satt fengslet i tolv år under fryktelige forhold og led fryktelig. Da Gihae-forfølgelsen brøt ut i 1839, avhørte den øverste funksjonæren ham igjen for å tvinge ham til å svikte Gud. Følgende er et utdrag av den skriftlige dødsdommen som justisdepartementet Justice sendte til kongen: «Yi Jae-haeng studerte og praktiserte den katolske lære i mange år for. Han angret aldri dette, selv om hans liv var i fare. Derfor har vi bestemt oss for å henrette ham ifølge den nasjonale lov».

I tillegg til Andreas Yi var det to andre katolikker som var fengslet i Daegu på den tiden, de salige Andreas Pak Sa-ui (nr 88) og Andreas Kim Sa-geon (nr 89). Da de fikk høre at kongen tillot henrettelsen, jublet de. De delte ut sine klær og eiendeler til de andre fangene. De tre ble brakt til retterstedet i Daegu i Gyeongsang-do den 26. mai 1839 (den 14. april etter månekalenderen), hvor de ble halshogd og døde som martyrer. De innsatte og fangevokterne som var vitne til henrettelsen, hadde stor sympati med dem fordi de var så gode mennesker. Andreas Yi var 63 år gammel.

Politiet tok seg av deres levninger og gravla dem med ærbødighet. Katolikker husket disse martyrene med stor respekt og hengivenhet i lang tid.

De første 103 koreanske martyrene ble helligkåret den 6. mai 1984 i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Disse martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888, samt for p. Thomas Choe Yang-eop (1821-1861), den andre koreanske presten etter den hellige Andreas Kim Dae-gon (1821-46), som ikke døde som martyr. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 125 tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei).

Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier in odium fidei («av hat til troen»), noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis). Saligkåringen av de 124 ble foretatt den 16. august 2014 av pave Frans på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Vi har ikke funnet noen egen minnedag for disse nye salige, så foreløpig legger vi dem under 20. september, minnedagen for de 103 hellige martyrene fra 1984.

Kilder: newsaints.faithweb.com, koreanmartyrs.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. august 2014

 

av Per Einar Odden publisert 03.08.2014, sist endret 28.12.2015 - 12:03