Den hellige Anectus av Caesarea ( -303)

Minnedag: 27. juni

Den hellige Anectus (Anicetus) vet vi nesten ingen ting om. Hans laus i det førkonsiliære Martyrologium Romanum ble skrevet da det ble revidert på slutten av 1500-tallet av den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker. Han plasserer Anectus' martyrium i Caesarea i Palestina i 303 under keiser Diokletian (284-305), men han sier samtidig at de greske acta er svært vage. Hans minnedag er 27. juni.

av Webmaster publisert 23.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50