Den hellige Agricola av Nevers ( -~594)

Minnedag: 26. februar

Den hellige Agricola (fr: Arille) levde i Frankrike på 500-tallet. Det blir sagt at han var biskop av Nevers mellom 570 og 594 etter den hellige Eolade. Han var en venn av den hellige Venantius Fortunatus, som hadde bemerket hans nidkjærhet for sin apostoliske oppgave.

Han døde rundt 594 og hans minnedag er 26. februar.

av Webmaster publisert 24.11.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50