Den salige Antonius Franco (1585-1626)

Minnedag: 2. september

nullDen salige Antonius Franco (it: Antonio) ble født den 26. september 1585 i Napoli i Italia. Han kom fra en adelig familie av fransk opprinnelse og var den tredje av seks barn av Orlando Franco og Anna Francesca Pisana. Han hadde en god oppvekst, omgitt av oppmerksomhet, og han tok en doktorgrad i sivil- og kirkerett den 23. september 1602, bare sytten år gammel. Ettersom han ennå ikke hadde nådd den kanoniske alder for prestevielse, sendte hans far ham til Roma for videre kirkelige studier. Men mindre enn et år senere dro han på foreldrenes ordre til Madrid for å tjene ved det kongelige hoffet i Spania for å skaffe seg en stilling i tråd med familien adelige tradisjoner.

Antonius ble presteviet i 1610, 25 år gammel, og deretter ba han kong Filip III (1598-1621) om å få tjenestegjøre som medlem av Det kongelige kapell. Den 14. januar 1611 ble han utnevnt til kongelig kapellan etter at kongen hadde studert hans bakgrunn og vandel. Kongen beundret Franco dypt for hans helgenaktige dyder, så etter at han hadde vært i ti år ved hoffet, utnevnte han ham den 12. november 1616 til storkapellan (Cappellano Maggiore) for kongeriket Sicilia, som var underlagt Spania. Med dette embetet hørte også tittelen abbed og prelat av Santa Lucia del Mela i provinsen Messina nordøst på Sicilia, et Prelatura Nullius som var direkte underlagt Den hellige Stol (nå i erkebispedømmet Messina). Hans utnevnelse ble den 11. februar 1617 stadfestet av pave Paul V (1605-21), som han besøkte i Roma. Den nye monsignore Franco tok sitt prelatur høytidelig i besittelse den 18. mai 1617.

Besjelet av en dyp tro viste Antonius Franco seg svært snart som en nidkjær prest i de urolige tidene etter konsilet i Trient (1545-63). Han trente personlig sine prester, og besøkte periodevis de mest avsidesliggende områdene i prelaturet. Han var en from mann og svært ydmyk av natur som levde i dyp bot og selvfornektelse. Han praktiserte botsøvelser ved å spise lite og sove på en matte rett på gulvet, hvor han brukte en stein til pute. Han fastet på brød og vann og bar to tunge lenker overalt hvor han dro. En av disse lenkene er bevart i et sølvrelikvar i katedralbasilikaen i Santa Lucia del Mela, og ifølge gammel tradisjon ble den fraktet til hjemmene til de syke.

Han utmerket seg for sin barmhjertighet mot de fattige og syke, og han gjorde en stor innsats for ofrene for lånehaier. Under en langvarig tørke dro folk fra den nærliggende landsbyen San Filippo del Mela for å treffe ham for å be om hans bønner. Den hellige prelaten ba dem dypt beveget om å stole på Gud. Da de var tilbake på landet, fant de til sin store overraskelse at han var kommet før dem til distriktet Basso. Han viste dem en rik vannkilde, og den mystiske bilokasjonen ble lagt til nåden av å ha fått det så nødvendige vannet. De kalte ham deretter salig og bygde senere en helligdom der med hans bilde.

nullMsgr Franco døde den 2. september 1626, bare 41 år gammel, delvis på grunn av sitt utrettelige apostolat, nedbrutt av sine botsøvelser og konstante abstinens. Hans grav i katedralbasilikaen Santa Lucia del Mela ble snart et mål for hengivne troende som ba og takket for innvilget nåde. Da det syv år senere ble foretatt noen arbeider i katedralen, spredte det seg rykter om at hans legeme hadde blitt skjendet. Myndighetene, både de religiøse og de sivile, ga om kvelden den 7. juli 1633 ordre om at graven skulle åpnes. De konstaterte med følelse at legemet ikke hadde noen snev av korrupsjon. I 1656 ble det foretatt en ny undersøkelse i nærvær av mange troende, som i Antonius’ hånd så en stilk basilikum, som var frisk og grønn. Siden da har denne planten vært en del av utsmykningen av hans skrin. En tredje undersøkelse ble gjennomført i 1721, det synes som om det skjedde på anmodning fra den avdøde selv, som flere ganger dukket opp i en from adelskvinnes drøm. Den siste translasjonen skjedde den 5. juni 1913.

Hans intakte levninger æres i dag i et krystallskrin i Cappella della Protettrice Santa Lucia i domkirken. Folk har alltid kalt ham salig, selv om hans saligkåringsprosess først nylig ble avsluttet. Han feires den 2. september hvert år, på årsdagen for hans død.

Informasjonsprosessen for hans saligkåring ble åpnet på bispedømmenivå i 1984. Den 14. januar 2011 ble hans «heroiske dyder» anerkjent av pave Benedikt XVI (2005-13) og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 20. desember 2012 undertegnet paven dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn.

Han ble saligkåret av pave Frans mandag den 2. september 2013 i Messina i Italia, som også er hans dødsdag og minnedag. Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans personlige utsending, i dette tilfelle kardinal Angelo Amato SDB, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Hans minnedag er dødsdagen 2. september.

Kilder: santiebeati.it, it.wikipedia.org, newsaints.faithweb.com, findagrave.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 1. september 2013

av Per Einar Odden publisert 01.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:04