Den salige Angelus Portasole (~1296-1334)

Minnedag: 22. februar

Den salige Angelus Portasole (it: Angelo) ble født rundt 1296 i Perugia i Italia. Han ble dominikaner (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) og ble i 1330 valgt til biskop av Iglesias på Sardinia. Han døde i 1334 på Ischia. Hans minnedag er 22. februar.

av Webmaster publisert 23.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50