Den hellige Anna av Kasjin (~1280-1368)

Minnedag: 2. oktober

Den hellige Anna av Kasjin (~1280-1368)
Skytshelgen for byen Kasjin

Den hellige Anna av Kasjin (ru: Анна Кашинская) ble født rundt 1280, trolig i Rostov i Russland. Hun var datter av fyrst Dmitrij Borisovitsj av Rostov og oldebarn av fyrst Vasilij av Rostov. Fra sine tidligste år ble hun oppdratt som strengt kristen og fikk lære dydene ydmykhet og lydighet. Hennes lærer var den hellige biskop Ignatius av Rostov (d. 1288), som var kjent for streng uselviskhet og pasifisme. I likhet med alle kongelige døtre på den tiden lærte Anna ulike former for håndarbeid.

Da prinsessen vokste opp, sendte den hellige fyrstinne Xenia av Tver, andre hustru av storfyrst Jaroslav av Tver, utsendinger til Rostov med en anmodning om ekteskap for Anna med hennes sønn, den hellige Mikael av Tver. Reisen var suksessfull, og Anna ble fyrst Mikaels hustru. Bryllupet fant sted den 8. november 1294 i katedralen Preobrazjenskij (Преображенский) i Tver. For å feire denne begivenheten bygde innbyggerne i byen Kasjin kirken Mikhajlovskij og triumfbuer fra det lokale Kreml til veien til Tver, og buene ble også kalt «Mikhajlovskij». I katedralen Uspenskij i Kasjin ble det etablert en spesiell fest og feiret årlig den 8. november.

Mikael og Anna fikk fem barn: Fyrst Dmitrij av Tver med kjælenavnet «Fryktelige øyne» (1299-1326), fyrst Alexander av Tver (1301-39), fyrst Konstantin av Tver (1306-46), fyrst Vasilij av Kasjin (d. etter 1368) og datteren Theodora (Feodora). Fyrsteparet ga sine barn en from, kristen oppdragelse.

I 1294 døde hennes far, og i 1295 ødela en fryktelig brann Tver. Like etter ble Annas og Mikaels førstefødte datter Theodora alvorlig syk og døde som spedbarn. I 1296 ble deres palass ødelagt av en ny brann, og fyrsten og fyrstinnen slapp så vidt unna. I 1317 begynte en krig mellom hennes mann og fyrst Jurij av Moskva. I 1318 sa Anna farvel for godt til sin mann, som var innkalt til Den gylne horde, hvor han ble dømt til døden og brutalt drept den 22. november 1318. Først i juli året etter fikk Anna høre om mannens martyrium. Da hun fikk høre at Mikaels jordiske rester hadde blitt brakt til Moskva, sendte hun en utsending dit, og hennes manns legeme ble overført til Tver og gravlagt i katedralen Preobrazjenskij.

Den hellige Anna av Kasjin ber til Frelseren i skyene, ikon fra rundt 1910

Den 15. september 1325 ble hennes eldste sønn Dmitrij torturert og drept i Horde. I 1327 ødela hennes andre sønn Alexander tatarenes hær, som la fyrstedømmet øde. Som hevn samlet Uzbeg Khan en ny hær og ødela Tver, mens fyrst Alexander var tvunget til å gjemme seg i Pskov. På ti år så Anna ikke sin sønn, og den 29. oktober 1339 ble fyrst Alexander og hans sønn Theodor drept av Horde.

Etter fyrst Mikaels død fulgte Anna en gammel lengsel etter «i stillhet å arbeide bare for Gud». Hun avla løfter i klosteret Sofia i Tver og tok navnet Eufrosyne (ru: Evfrosinija). I 1365 ba hennes yngste sønn Vasilij, den eneste av barna som ennå var i live, sin mor om å flytte til hans fyrstedømme Kasjin. Klosteret Uspenskij var blitt bygd i Kasjin, og der mottok fyrstinnen Det store skjema (den øverste monastiske graden) med navnet Anna.

Anna døde av høy alder den 2. oktober 1368, og hun ble gravlagt i katedralen for Jomfru Maria. Hennes navn var deretter glemt i flere århundrer. Men under polske og litauiske troppers beleiring av Kasjin i 1611 viste Anna seg for Gerasim, en alvorlig syk kirketjener i Dormisjonskatedralen, kledd i det monastiske skjema. Hun lovte at han ville bli frisk, men klaget: «Folk viser ingen respekt for min grav. De ignorerer både den og mitt minne! Vet dere ikke at jeg ber til Frelseren og til Vår Frue om at byen må reddes fra fienden, og om at dere må spares for mange prøvelser og lidelser?» Hun beordret ham å be presteskapet om å se etter hennes grav og tenne et lys der foran ikonet av Kristus ikke laget av menneskehender. Hennes relikvier ble rapportert å utføre mirakler.

Den russisk-ortodokse kirkens synode som var sammenkalt i 1649, erklærte hennes relikvier verdige til en universell ærbødighet, og relikviene ble avdekket den 21. juli 1649. Den høytidelige overføringen av fyrstinnens relikvier fra Dormisjonskatedralen av tre til Oppstandelseskirken i stein fant sted den 12. juni 1650, og hun ble dermed glorifisert (helligkåret) som helgen. Men i 1677 talte patriark Joakim til synoden i Moskva med et forslag om å de-kanonisere henne på grunn av den uvanlige venerasjonen og ærbødigheten for Anna blant de heretiske gammeltroende.

Ikon av den hellige Anna av Kasjin

Det ble tradisjonelt ment at de gammeltroende valgte Anna som sin skytshelgen fordi fyrstinnen på ikoner var fremstilt idet hun gjorde korsets tegn med to fingre, som de gammeltroende praktiserte, i stedet for med tre, som offisiell kirkepolitikk krevde etter patriark Nikon i 1656. Skrifter brukt av de gammeltroende viser imidlertid at en av grunnene til at de æret henne så høyt, var at hennes intakte legeme på utstilling viste hennes hånd i det to-fingrede korstegnet foretrukket av de gammeltroende, noe som frikjente deres holdning. Til tross for mange forsøk fra de kirkelige myndighetens side på å «korrigere» situasjonen, gikk hennes hånd alltid tilbake til den samme to-fingrede posisjonen. Som svar fjernet patriark Joakim Annas relikvier fra offentlig fremvisning.

En senere studie viser imidlertid at årsaken til hennes de-kanonisering var en biografi om Anna, skrevet av den hellige Ignatius av Solovetsk, en av de beryktede lederne av Raskol (skisma), som forkynte selvoffer. Det var ikke før den 12. juni 1909 at den russisk-ortodokse kirke helligkåret Anna igjen og tillot en generell feiring av hennes kult. Samme år ble en monastisk kommunitet viet til henne i Groznyj (Грозный). Et år senere ble en kirke viet til henne i St. Petersburg.

Hennes minnedag er dødsdagen 2. oktober. En annen minnedag minnes hennes andre helligkåring den 12. juni (1909).

av Webmaster publisert 29.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:50