De hellige Aurelia og Neomisia av Macerata

Minnedag: 25. september

De hellige Aurelia og Neomisia var søstre og ble født i Lilleasia på et ukjent tidspunkt. De besøkte de hellige steder i Palestina, og deretter ville de dra på valfart til de mest berømte pilegrimsmålene i vest. De kom til Roma, og derfra tok de Via Latina sørover.

Etter å ha dratt gjennom Calabria og Lucania kom de til Capua. Der ble de mishandlet av sarasenerne (?), men de unnslapp under dekke av et tordenvær og kunne fortsette reisen. De tok tilflukt i Macerata nær Anagni, hvor de døde i fred en 25. september.

Deres legemer, som ble æret av innbyggerne, ble først gravlagt i et kapell der, og derfra ble de flyttet til klosteret Santa Reparata nær bymuren i Anagni.

Senere plasserte biskop Rumaldus dem i katedralen mens den hellige pave Leo IX (1049-54) befant seg i byen. Da katedralen ble bygd om av biskop Peter (d. 1105), ble de høytidelig plassert i krypten San Magno, nær relikviene av den hellige Secundina.

Deres minnedag er dødsdagen 25. september. Deres navn ble satt inn i Martyrologium Romanum da det ble revidert på slutten av 1500-tallet av den ærverdige kardinal Cesare Baronius (1538-1607), lærd oratorianer og kirkehistoriker.

av Webmaster publisert 08.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50