Den hellige Anna profetinnen (1. årh)

Minnedag: 3. februar

Den hellige Anna profetinnen (1. årh)

Den hellige Anna (Hanna) ble født rundt år 90 f.Kr. i Israel. Hun var datter av Fanuel av Asjers stamme (Luk 2,36). Hun giftet seg som fjortenåring og ble enke da hun var 21 år gammel. Deretter levde hun i templet i Jerusalem og var en profetinne. Hun forlot aldri templet, men tjente Gud i faste og bønn natt og dag. I en alder av 72 år fikk hun ansvaret for Jomfru Maria i tempelet fra hennes fremstilling der som treåring til hennes forlovelse med Josef.

«[Hun] hadde siden levd som enke til hun nå var åttifire år» (Luk 2,37) da det førti dager gamle Jesusbarnet ble båret frem i tempelet. Tenkelig, men usannsynlig, er også den tolkningen som sier at hun ved møtet hadde levd i 84 år som enke (tolv ganger syv år for hver av Israels stammer), og med den daværende vanlige ekteskapsalderen på fjorten år ville hun ha vært 105 år gammel.

«Nå kom også hun fram og lovpriste Gud; og hun talte om barnet til alle som ventet på frelse for Jerusalem» (Luk 2,38). Hennes videre skjebne er ikke kjent. Hennes minnedag i det nye Martyrologium Romanum (2001) er 3. februar, dagen etter Herrens fremstilling i tempelet og samme dag som Simeon Senex. Tidligere ble hun feiret den 1. september. Hennes minnedag i den ortodokse kirke er 3. februar og 28. august, mens armenerne minnes henne den 1. september, 3. februar, 15. februar, 9. april og 16. april.

Kilder: Benedictines, Delaney, Bunson, CSO, Patron Saints SQPN, Heiligenlexikon, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. juli 2006

av Webmaster publisert 23.07.2006, sist endret 28.12.2015 - 12:04