Anonyme martyrer av Roma

Minnedag: 30. juni

Den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum lister opp seksten grupper med anonyme martyrer i Roma, i tillegg til «Kirkens første martyrer i Roma» som har en egen minnedag også i den nye Universalkalenderen etter kalenderrevisjonen i 1969 (feiret 24. juni før 1970 og 30. juni etter). Disse seksten gruppene er:

1. januar (d. ca 304): Tretti soldater som led martyrdøden ved Via Appia under keiser Diokletian (284-305).

2. januar (d. ca 303): Mange martyrer som ble drept under keiser Diokletian fordi de nektet å gi fra seg de hellige bøker til de romerske myndighetene.

13. januar (d. 262): Førti romerske soldater som led martyrdøden ved Via Lavicana under keiser Gallienus (253-68).

10. februar (d. 250?): Ti soldater som ble drept ved Via Lavicana under keiser Gallienus (253-68).

1. mars (d. 269): 260 martyrer som ble dømt til å grave sand ved Via Salaria og deretter skutt og drept med piler i amfiteateret under keiser Claudius II Gothicus (268-70).

2. mars (d. 219): Et stort antall martyrer som ble drept under keiser Alexander Severus (222-35) og prefekt Ulpian.

4. mars (d. 260?): En gruppe på 900 martyrer som ble gravlagt i Callistus-katakombene ved Via Appia, men ingen detaljer om dem er bevart.

14. mars (d. ca 67): 47 martyrer som ble døpt av den hellige apostelfyrsten Peter, ifølge en beretning som ikke er spesielt troverdig. De skal ha lidd martyrdøden samme dag under keiser Nero (54-68). Detaljene i den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum er fra aktene til de hellige Processus og Martinian, som nå betraktes som upålitelige.

25. mars (ukjent år): En gruppe på 262 martyrer som vi ikke har noen detaljer om. De synes å være identisk med dem under 1. mars.

10. april (d. ca 115): En rekke forbrytere som var fengslet i det offentlige fengselet og døpt av den hellige pave Alexander I (105-15) under hans fengselsopphold der. De ble tatt med til Ostia og satt om bord på en gammel båt, som deretter ble sendt ut på sjøen og senket. Dette er trolig en fabel, for knapt noen ting er kjent om pave Alexanders liv og tjeneste.

17. juni: En gruppe på 262 martyrer som blir opplyst å ha lidd martyrdøden under keiser Diokletian og gravlagt ved Via Salaria. Imidlertid synes de å være identiske med de martyrene som minnes 1. og 25. mars.

2. juli (d. ca 68): Tre romerske soldater som ifølge legenden ble omvendt ved apostelen Paulus’ martyrium, og for denne forbrytelsen led de selv martyrdøden.

5. august (d. 303): 23 martyrer som led martyrdøden ved Via Salaria under keiser Diokletian.

10. august (d. 274): 165 martyrer som ble drept under keiser Aurelian (270-75).

25. oktober (d. 269): 46 soldater og 121 kristne borgere som ble drept under keiser Claudius II Gothicus.

22. desember (d. ca 303): En gruppe på tretti martyrer som ble martyrdrept under keiser Diokletian og ble gravlagt ved Via Lavicana «mellom de to laurbærtrærne».

Det er svært sannsynlig at det fantes mange andre lignende grupper. Det er også sannsynlig at ikke alle data som oppgis, er troverdige.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 16. september 2011

av Per Einar Odden publisert 16.09.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:05