Den hellige Anoub av Sketis (400-t)

Minnedag: 6. juni

Den hellige Anoub trakk seg tilbake til ørkenen i Sketis i Egypt. Der opplevde han angrepene fra de barbariske mazikene som massakrerte mange munker. Selv døde han i fred i andre halvdel av 400-tallet. Hans minnedag er 6. juni.

av Webmaster publisert 24.11.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50