Den hellige Ansilio av Lagny (600-t)

Minnedag: 11. oktober

Den hellige Ansilio var en benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) som døde sent på 600-tallet. Hans relikvier ble skrinlagt i benediktinerklosteret Lagny i bispedømmet Meaux. Hans minnedag er 11. oktober.

av Webmaster publisert 24.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50