Den hellige Anselm av Nonantola (~720-803)

Minnedag: 3. mars

Astolfo e Anselmo (comune.modena.it)
Skytshelgen for Nonantola

Den hellige Anselm ble født rundt 720 i Forum Julii (det moderne Friuli) i Nordøst-Italia, i det som nå er regionen Friuli-Venezia Giulia. Han tilhørte en langobardisk adelsfamilie og var sønn av Wectar av Vicenza, hertug av Friuli, og han var arving til tittelen som hertug av Friuli. Han var også svoger av den lombardiske kongen Aistulf (749-56), som giftet seg med hans søster Gisaltruda. Han var en tid hertug av Friuli,

I 749 forlot han imidlertid verden og ga avkall på sine titler og sin makt, og i 750 grunnla han et kloster i Fanano nær Modena, et sted som var gitt ham av kong Aistulf. To år senere grunnla han et annet kloster i Nonantola like nordøst for Modena. Til begge klostrene knyttet han hospitser og et hospital for de syke.

Deretter dro han til Roma hvor pave Stefan II (III) (752-57) ikledde ham drakten som benediktiner (Ordo Sancti Benedicti – OSB) og utnevnte ham til abbed av Nonantola. Anselm grunnla flere veldedige institusjoner, men han mistet sin beskytter da svogeren Aistulf døde. Hans etterfølger, kong Desiderius (756-74), forviste Anselm fra sitt kongerike i 756. Han dro til Montecassino og ble der i syv år.

Men da Desiderius ble beseiret av armeene til den salige keiser Karl den Store (768-814; keiser fra 800), fikk Anselm reise tilbake til Nonantola. Deretter styrte han klosteret som abbed frem til sin død den 3. mars 803, over åtti år gammel. Hans minnedag er dødsdagen 3. mars og han er skytshelgen for regionen og for Nonantola.

av Webmaster publisert 24.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50