Den hellige Ansbald av Prüm (~810-886)

Minnedag: 12. juli

Den hellige Ansbald ble født rundt 810 i Luxembourg (?) i grevefamilien av Querry. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret Prüm i Tyskland. Deretter ble han abbed av Saint-Hubert i Ardennene før han til slutt ble abbed av Prüm i 860.

I 882 ble hans kloster brent ned av normannerne, og han lyktes med å restaurere det ved hjelp av keiser Karl den Tykke (832-88). Han døde den 12. juli 886 i Prüm. Hans minnedag er dødsdagen 12. juli.

av Webmaster publisert 24.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50