Den hellige Antidius av Besançon (400-t)

Minnedag: 17. juni

Den hellige Antidius (Antel, Antible, Tude; fr: Antide) kom fra en romersk familie i Séquanaise i Gallia. Han ble medlem av klerus ved katedralen Saint-Etienne og var disippel av den hellige Froninus, og han etterfulgte ham som biskop av Besançon.

Han opplevde invasjonen fra de arianske vandalene ledet av general Crocus. Antidius ble forrådt av noen av de troende, og vandalene arresterte ham. Han ble avkledd sine kirkelige klær, grusomt slått og deretter halshogd på et sted kalt Ruffey. Det skjedde rundt 265 (andre kilder sier det skjedde på 400-tallet). Hans minnedag er 17. juni, men 25. juni nevnes også.

av Webmaster publisert 24.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50