Den hellige Antoninus bøddelen ( -186)

Minnedag: 22. august

Den hellige Antoninus var offentlig bøddel i Roma under keiser Commodus (180-92). Han skal ha vært involvert i rettssaken mot en Eusebius, og han fikk da en visjon og erklærte at han var kristen. Han led da selv martyrdøden i 186 ved halshogging. Hans minnedag er 22. august.

Han kan være den Antoninus (Antonius) som nevnes sammen med de hellige Eusebius og Pontian og deres ledsagere den 25. august; de skal ha lidd martyrdøden i 192.

av Webmaster publisert 25.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50