Den hellige pave Anterus ( - 236)

Minnedag: 3. januar

Den hellige Anterus var som navnet viser og LP forteller, av gresk opprinnelse, sønn av Romulus.

Etter at pave Pontian var arrestert og forvist til den sikre død i gruvene på Sardinia, abdiserte han den 28. september 235 for å tillate en etterfølger å overta lederskapet så fort som mulig. Anterus ble valgt som Pontians etterfølger den 21. november (?), like før han døde.

Ingenting er sikkert kjent om Anterus' seks uker lange pontifikat, som falt under keiser Maximinus Thrax' (235-238) harde forfølgelse. Han ordinerte en biskop for Fundi (i dag Fondi) i Campania.

LPs opplysninger om at han bestemte at notarer skulle samle sammen helgenenes historier («akter») og relikvier og oppbevare dem i kirkene på et sted kalt scrinium, er sannsynligvis bare en romantisk anakronisme.

LP opplyser også at han led martyrdøden under keiser Maximus, og han blir da også ofte regnet som martyr. Dette er imidlertid usannsynlig, for hans navn finnes ikke på tidlige offisielle martyrlister, og Den liberianske katalog fra 354 skriver at han «falt i søvn», et uttrykk den bruker om paver som døde en naturlig død.

Han ble som første pave bisatt i pavekrypten i Callistus-katakomben, hvor man har funnet store deler av en innskrift i greske bokstaver over hans grav: AntherusEpi[scopus]. Hans forgjenger Pontian ble gravlagt der ikke lenge etter. Hans minnedag er 3. januar.

av Webmaster publisert 04.02.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:50