Den salige Antonius Etiopieren ( -1562)

Minnedag: 23. august

Han var en ekstraordinært ydmyk mann og fremragende når det gjaldt nestekjærlighet til de lidende søsken. Åtte dager før sin død ble han informert om sin dødstime fra en engel, som assisterte ham alle de åtte dagene. Han døde i 1562 og ble ærefullt gravlagt i kirken. Det skjedde mange mirakler både før og etter hans død. I det fransiskanske martyrologiet minnes han som salig den 23. august.

av Webmaster publisert 26.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50